Mei


Akkervergeet-mij-nietje
Amerikaanse tulpenboom
Amerikaanse vogelkers
Asperge
Avondkoekoeksbloem
Aardbeiklaver
Basterdklaver
Beekpunge
Behaard breukkruid
Bermooievaarsbek
Bernagie
Bevertjes
Bieslook
Biezenknoppen
Blaartrekkende boterbloem
Blauw glidkruid
Blauw guichelheil
Blauwe waterereprijs
Blaassilene
Bleek bosvogeltje
Bleke klaproos
Bleke zegge
Bloedooievaarsbek
Bonte wikke
Borstelgras
Bosaardbei
Bosbies
Bosgierstgras
Boswederik
Brave hendrik
Brem
Christoffelkruid
Dalkruid
Damastbloem
Dauwbraam
Dolle kervel
Draadzegge
Drienerfmuur
Duinroos
Echte kamille
Echte koekoeksbloem
Eenbloemig parelgras
Eenbloemig wintergroen
Eenjarige hardbloem
Eenstijlige meidoorn
Engels gras
Erwt
Esdoornbladige plataan
Esparcette
Fijnspar
Framboos
Franjekelk
Geel nagelkruid
Geel zonneroosje
Geelgroene vrouwenmantel
Geknikte vossenstaart
Gele helmbloem
Gele lis
Gele plomp
Gele waterkers
Gelobde maanvaren
Gestreepte witbol
Gevlekte scheerling
Gewone bermzegge
Gewone brunel
Gewone ossentong
Gewone raket
Gewone rolklaver
Gewone salomonszegel
Gewone steenraket
Gewone zandmuur
Gewone vleugeltjesbloem s.l.
Gewone vogelmelk
Gewone waterbies
Gewoon sterrenkroos
Glad parelzaad
Glad walstro
Glanshaver
Grasmuur
Groot streepzaad
Groot streepzaad
Grote engelworrtel
Grote hardvrucht
Grote keverorchis
Grote klaproos
Grote ratelaar
Grote veldbies
Grote waterranonkel
Grote weegbree
Grove den
Hard zwenkgras
Harige ratelaar
Hauwklaver
Hazenzegge
Heelkruid
Heggenwikke
Hauwklaver
Heggenwikke
Heksenmelk
Hengel
Herik
Hertshoornweegbree
Hondsviooltje
Hongaarse raket
Hulst
IJle dravik
IJle zegge
Kleine brandnetel
Klein glaskruid
Klein vogelpootje
Kleine klaver
Kleine leeuwentand
Kleine morgenster
Kleine pimpernel
Kleine ratelaar
Kleine veenbes
Stacks Image 3104891
Knoopkruid
Stacks Image 3104738
Knolsteenbreek
Knopbies
Kranssalomonszegel
Kruipende boterbloem
Krulzuring
Lelietje-van-dalen
Lidsteng
Lievevrouwebedstro
Liggende klaver
Liggende vetmuur
Mannagras
Mannetjesereprijs
Margriet
Middelste waterranonkel
Mispel
Moeraskartelblad
Moerasmuur
Moerasvergeet-mij-nietje
Moeraswalstro
Moeraswederik
Muizenoor
Muizenstaart
Muurhavikskruid
Nachtsilene
Okkernoot
Oosterse karmozijnbes
Oosterse morgenster
Phacelia
Pijlkruidkers
Poppenorchis
Rapunzelklokje
Rietorchis
Rietzwenkgras
Rijsbes
Rimpelroos
Ringelwikke
Robertskruid
Robinia
Rode klaver
Rode kornoelje
Rode paardenkastanje
Rode schijnspurrie
Rode spoorbloem
Rond wintergroen
Rood guichelheil
Roomse kervel
Ruige weegbree
Ruige zegge
Ruw beemdgras
Schapenzuring
Scherpe zegge
Schildereprijs
Schijnaardbei
Schorrenzoutgras
Sikkelklaver
Slangenkruid
Slanke mantelanjer
Snavelzegge
Smalle waterpest
Smalle weegbree
Smalle wikke
Snavelzegge
Slipbaldige ooievaarsbek
Spaanse aak
Sporkehout
Stinkende gouwe
Stofzaad
Tweestijlige meidoorn
Veelbloemige roos
Veelkleurig vergeet-mij-nietje
Veelwortelig kroos
Varkensgras
Veldbeemdgras
Veldsalie
Veldzuring
Vetblad
Vingerhoedskruid
Vlakke dwergmispel
Vlas
Vlottende bies
Voederwikke
Waterdrieblad
Wede
Wegedoorn
Welriekende salomonszegel
Wijnstok
Wilde akelei
Wilde judaspenning
Wilde kardinaalsmuts
Wilde lijsterbes
Wilde reseda
Wit bosvogeltje
Witte engbloem
Witte klaver
Witte krodde
Witte mosterd
Witte paardenkastanje
Witte rapunzel
Witte veldbies
Witte waterkers
Witte waterlelie
Wondklaver
Zachte dravik
Zachte ooievaarsbek
Zeewolfsmelk
Zevenblad
Zevenster
Stacks Image 3105186
Zilverschoon
Zomereik
Zwartblauwe rapunzel
Zwarte braam

De maand Mei kent als synoniem de naam Bloeimaand. En dat is ook heel terecht. Want met een langjarige gemiddelde maximum temperatiuur van 17,3 C zie je in deze maand zeer veel planten in onze natuur in bloei komen. In alles komt de natuur weer tot volle wasdom en het zijn niet alleen de vogels die in deze maand zorgen voor nakomelingen, maar de plantenwereld doet dat even zo goed.

We zien in deze maand niet alleen veel kruiden voor het eerst bloeien, maar ook de grassen komen volop in bloei. De bloemenpracht van graslanden, maar ook van bosranden is overweldigend. De bomen spruiten eveneens uit en weldra zie dat alle bomen in blad komen. Daarnaast gaat een flink aantal bomen tegelijkertijd met het uitbotten van het blad bloeien. Dat zien we bijvoorbeeld mooi aan onze eiken en beuken. In onze bossen komt de kruidenrijke schaduwvegetatie ook tot een hoogtepunt om, wanneer de bomen helemaal in blad zijn, over dit hoogtepunt heen te geraken en tot vruchtzetting over te gaan. De bloei van deze schaduwflora raakt dan langzaam over de top heen.