Mei


Akkervergeet-mij-nietje
Amerikaanse vogelkers
Avondkoekoeksbloem
Basterdklaver
Beekpunge
Bermooievaarsbek
Bevertjes
Bieslook
Biezenknoppen
Blaartrekkende boterbloem
Blauw glidkruid
Blauwe waterereprijs
Blaassilene
Bleek bosvogeltje
Bleke klaproos
Bloedooievaarsbek
Bonte wikke
Borstelgras
Bosaardbei
Bosbies
Bosgierstgras
Brem
Brave hendrik
Dalkruid
Dauwbraam
Dolle kervel
Draadzegge
Drienerfmuur
Duinroos
Echte kamille
Echte koekoeksbloem
Eenbloemig parelgras
Eenjarige hardbloem
Eenstijlige meidoorn
Engels gras
Erwt
Fijne waterranonkel
Framboos
Geel nagelkruid
Geel zonneroosje
Geknikte vossenstaart
Gele helmbloem
Gele lis
Gele plomp
Gele waterkers
Gestreepte witbol
Gevlekte scheerling
Gewone braam
Gewone bermzegge
Gewone brunel
Gewone margriet
Gewone ossentong
Gewone raket
Gewone rolklaver
Gewone salomonszegel
Gewone steenraket
Gewone vogelmelk
Gewone waterbies
Gewoon sterrenkroos
Gewoon varkensgras
Glad walstro
Glanshaver
Grasmuur
Groot streepzaad
Grote keverorchis
Grote klaproos
Grote ratelaar
Grote veldbies
Grote waterranonkel
Grote weegbree
Grove den
Hard zwenkgras
Harige ratelaar
Heggenwikke
Heksenmelk
Hengel
Herik
Hertshoornweegbree
Hondsviooltje
Hongaarse raket
Hulst
IJle dravik
IJle zegge
Kleine brandnetel
Klein glaskruid
Kleine klaver
Kleine leeuwentand
Kleine pimpernel
Kleine veenbes
Stacks Image 3104891
Knoopkruid
Stacks Image 3104738
Knolsteenbreek
Kruipende boterbloem
Krulzuring
Lelietje-van-dalen
Lidsteng
Lievevrouwebedstro
Liggende klaver
Liggende vetmuur
Mannagras
Mispel
Moeraskartelblad
Moerasvergeet-mij-nietje
Moeraswalstro
Moeraswederik
Muizenoor
Muizenstaart
Okkernoot
Oosterse morgenster
Phacelia
Plataan
Rapunzelklokje
Rietzwenkgras
Rimpelroos
Ringelwikke
Robertskruid
Robinia
Rode klaver
Rode kornoelje
Rode schijnspurrie
Rood guichelheil
Roomse kervel
Ruige weegbree
Ruige zegge
Ruw beemdgras
Schapenzuring
Scherpe zegge
Schildereprijs
Schijnaardbei
Slangenkruid
Smalle waterpest
Smalle weegbree
Smalle wikke
Snavelzegge
Spaanse aak
Sporkehout
Stinkende gouwe
Tweestijlige meidoorn
Veelwortelig kroos
Veldbeemdgras
Veldsalie
Veldzuring
Vingerhoedskruid
Voederwikke
Waterdrieblad
Wede
Wegedoorn
Wilde kardinaalsmuts
Wilde lijsterbes
Wilde reseda
Witte klaver
Witte krodde
Witte paardenkastanje
Witte waterkers
Witte waterlelie
Zachte dravik
Zachte ooievaarsbek
Zeewolfsmelk
Zevenblad
Stacks Image 3104329
Zilverschoon
Zomereik
Zwartblauwe rapunzel

De maand Mei kent als synoniem de naam Bloeimaand. En dat is ook heel terecht. Want met een langjarige gemiddelde maximum temperatiuur van 17,3 C zie je in deze maand zeer veel planten in onze natuur in bloei komen. In alles komt de natuur weer tot volle wasdom en het zijn niet alleen de vogels die in deze maand zorgen voor nakomelingen, maar de plantenwereld doet dat even zo goed.

We zien in deze maand niet alleen veel kruiden voor het eerst bloeien, maar ook de grassen komen volop in bloei. De bloemenpracht van graslanden, maar ook van bosranden is overweldigend. De bomen spruiten eveneens uit en weldra zie dat alle bomen in blad komen. Daarnaast gaat een flink aantal bomen tegelijkertijd met het uitbotten van het blad bloeien. Dat zien we bijvoorbeeld mooi aan onze eiken en beuken. In onze bossen komt de kruidenrijke schaduwvegetatie ook tot een hoogtepunt om, wanneer de bomen helemaal in blad zijn, over dit hoogtepunt heen te geraken en tot vruchtzetting over te gaan. De bloei van deze schaduwflora raakt dan langzaam over de top heen.