Hoofdgroepen plantengemeenschappen


Stacks Image 3103117
Water
Stacks Image 3103122
Moeras
Stacks Image 3103127
Veen
Stacks Image 3103132
Bron
Stacks Image 3103138
Pionier
Stacks Image 3103143
Grasland
Stacks Image 3103148
Stuifduin
Stacks Image 3103153
Zoom
Stacks Image 3103159
Heide
Stacks Image 3103164
Kwelder
Stacks Image 3103169
Muur
Stacks Image 3103174
Akker
Stacks Image 3103180
Ruderaal
Stacks Image 3103185
Ruigte
Stacks Image 3103190
Kapvlakten
Stacks Image 3103195
Struweel
Stacks Image 3103201
Naaldbossen
Stacks Image 3103206
Loofbossen

Een plantengemeenschap is een afgebakend deel van het vegetatiedek met een herkenbare structuur en min of meer vaste samenstelling van plantensoorten. Ze is het groene resultaat van bepaalde omgevingsfactoren, zoals zuurgraad, voedselrijkdom, waterhuishouding, landgebruik en beheer. Dit maakt dat een plantengemeenschap een goede monitor van de omgeving is.

Ga verder naar "Hoofdgroepen plantengemeenschappen"