Video Determinatie

IJle zegge - Carex remota

Een zeggesoort die in dichte pollen groeit en waarbij de aren aan de bloeistengel erg klein zijn en ver uit elkaar staan is de IJle zegge, Carex remota. Deze zegge is daardoor gemakkelijk te herkennen. Ze staat in rijkere bossen langs beken en in greppels en grienden.

Klik op een foto voor kenmerk met uitleg:
Verspreidingskaart
Ecologische parameters

Een zegge die opvalt door zijn groei in soms enorme pollen op nattere plekken in loofbossen of in greppels, langs beken en in grienden is IJle zegge, Carex remota L. uit de Cypergrassenfamilie of Cyperaceae.

IJle zegge vormt dichte pollen en de stomp driekantige stengels liggen vaak uitgespreid naar buiten toe. De groene, soms lichtgroene pollen vallen op in onze rijkere bossen en de andere plaatsen waar de soort groeit.

Aan de stengels zitten meestal zo'n 4-5 niet al te grote aren; ze zijn kleiner dan 1,5 cm lang, met zowel vrouwelijke als mannelijke bloemen. De meestal beperkt in aantal mannelijke bloemen zitten onder in de aar. De vrouwelijke bloemen bovenin de aar hebben twee stempels en de nootjes zijn daardoor plat lensvormig. De urntjes zijn 3 mm lang en bleekgroen van kleur. De aren staan vaak aan een stengel meerdere cm tot wel gemiddeld 5 cm uit elkaar en de schutbladen van de aren zijn meestal langer dan de hele bloeiwijze aan een stengel. Het feit dat de aren zover (wijd) uit elkaar staan, wat goed te zien is in de video, heeft in de vroegere gebruikelijke naam Wijdaarzegge geresulteerd.

De soort is tamelijk algemeen op rijkere en vochtig tot natte bodems.

MM_130107

Hoofdgroep:
Plantenfamilie:
Plantengeslacht:
Zegge - Carex
Plantvorm:
gras
Plantgrootte:
0.30 - 0.60 meter
Bloeiperiode:
Bloemkleur:
groen
Bloeiwijze:
aar
Bloemvorm:
cypergrassenbloem
Bloemtype:
eenslachtig
Bloembladen:
1 urntje
Meeldraden:
3 meeldraden
Vruchtbeginsel:
bovenstandig
Stijlen:
1
Stempels:
2
Vrucht:
nootje
Zaden:
-
Stengels:
liggend, driekantig
Schors:
-
Bladstanden:
in pollen, in drie rijen
Bladvormen:
lijnvormig, gootvormig
Bladrand:
gaaf
Ondergronds deel:
bijwortelstelsel
Plantengemeenschappen:

Het areaal van IJle zegge omvat Europa van Zuid-Scandinavië tot Noord-Spanje en Zuid-Italië. Ook in het gebied van de Kaukasus en het Atlasgebergte is de soort inheems. Schaminée, J. et al. (2010) Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland geeft aan dat IJle zegge een kensoort is van het

44Aa4 Goudveil-Essenbos

De plantensoort 'IJle zegge' komt voor in de volgende plantenassociaties:

IJle zegge kan niet goed tegen direct zonlicht. Op kapvlakten zie je dan ook dat de plant sterk naar geel gaat kleuren.

Nog meer informatie over de ecologie van IJle zegge en de relaties met andere organismen en het milieu is te vinden in Weeda, E.J. et al., (2003) Nederlandse oecologische Flora. Wilde planten en hun relaties. Deel 5: 333-334.

Het determineren op wetenschappelijke basis kan gebeuren met behulp van Meijden, R. van der (2005) Heukels' Flora van Nederland, 23ste druk: 166. Of met de nieuwe 24ste druk van deze flora: Duistermaat, L. (2020) Heukels' Flora van Nederland: 179.

Een andere determinatie is mogelijk met Heijmans, E., Heinsius, H.W. en Thijsse, Jac.P. (1983) Geïllustreerde flora van Nederland, 22ste druk: 244.

Uitspraak van de wetenschappelijke naam: Cárex remóta