Zwarte engbloem - Vincetoxicum nigrum

Zwarte engbloem is een exoot die als slingerplant of liaan groeit op een paar plekken in de duinen van Zuid-Holland. De plant heeft purperkleurige bloemen die qua bouw verder lijken op die van de Witte engbloem. Ook de vegetatieve delen van de Zwarte lijken op die van de Witte engbloem.

Een meerjarige slingerplant die vermoedelijk met ingevoerd en uitgestrooid fazantenvoer is terecht gekomen op een paar plekken in de duinen van Zuid-Hollend, is Zwarte engbloem, Vincetoxicum nigrum (L.) Moench, uit de Maagdenpalmfamilie of Apogynaceae.

De houtige klimplant heeft een wortelstok die zich ondergronds vegetatief uitbreidt, waardoor de plant zich vermeerdert. De liaanachtige stengels slingeren door het duinstruweel. De bladeren lijken in vorm op die van de Witte engbloem maar hebben langere bladstelen van 10-15 mm lengte.

De donker purperen stervormige bloemen hebben, afgezien van de kleur der kroonbladen een vergelijkbare bouw als de andere engbloem.

MM_201231

Hoofdgroep:
Plantenfamilie:
Plantengeslacht:
Engbloem - Vincetoxicum
Plantvorm:
struik
Plantgrootte:
0.50 - 2.50 meter
Bloeiperiode:
Bloemkleuren:
purper, zwart-paars
Bloeiwijze:
bijscherm
Bloemvormen:
vijftallig, regelmatig
Bloemtype:
tweeslachtig
Bloembladen:
5 kelkslippen, 5 vergroeide kroonbladen
Meeldraden:
5 meeldraden
Vruchtbeginsel:
bovenstandig
Stijlen:
2
Stempels:
5
Vrucht:
kokervrucht
Zaden:
-
Stengels:
klimmend, windend
Schors:
-
Bladstand:
tegenoverstaand en kruisgewijs
Bladvormen:
driehoekig, toegespitst, langwerpig
Bladrand:
gaaf
Ondergronds deel:
wortelstok
Plantengemeenschap:
-

Deze liaanachtig windende Zwarte engbloem is nog veel zeldzamer als de Witte engbloem en als nieuwkomer in onze duingebieden niet overal gewenst. De soort, die zich in ieder geval via zijn wortelstok vegetatief uitbreidt, is te beschouwen als een invasieve exoot.

De plantensoort 'Zwarte engbloem' komt voor in de volgende plantenassociaties:

De plant is giftig.

Voor wat meer informatie over de relaties met andere organismen, het milieu en de ecologie van de Zwarte engbloem verwijzen wij naar Weeda, E.J. et al., (1988) Nederlandse oecologische Flora. Wilde planten en hun relaties. Deel 3: 103.

Het determineren op wetenschappelijke basis kan gebeuren met behulp van Duistermaat, L (2020) Heukels'flora van Nederland, 24ste druk: 571.

Uitspraak (accenten) van de wetenschappelijke naam: Vincetóxicum nígrum