Van bestuderen naar begrijpen


Akkerflora

Akkersachone

Akkers zijn vaak prachtige plekken om soorten te ontdekken. Probeer dan vooral akkertjes te bezoeken die op een natuurlijke manier worden beboerd. Landbouwgewassen en een overdaad aan meststoffen zullen de mooie soorten immers weinig goeds doen.

lees hier verder ...
Water- en moerasplanten

In een trapgat

In waterrijk Nederland zijn er volop water- en moerasplanten te vinden. In het water van sloten, kanalen, beekjes en vaarten zijn dan ook talloze soorten van onder andere Kroos (neem bijvoorbeeld Klein kroos (Lemna minor)) of  Fonteinkruiden (Potamogeton) te vinden.

lees hier verder ...
Veen

Brekebeen

In de Nederlandse venen was het vroeger niet altijd even veilig. Veel boeren lieten hun vee en schapen grazen in de zure venen. Vaak verdwenen er dieren in de moerassen die vroeger veel uitgestrekter waren dan nu.

lees hier verder ...
Verspreiding

Duizend knopen

Persicaria oftewel Duizendknopen (het geslacht Persicaria valt onder de familie van Polygonaceae) zijn bijna overal te vinden. Zeker waar de bodem een beetje is verstoord zijn de planten uit dit geslacht al snel te vinden.

lees hier verder ...

Categorieën

Gastbloggers

Jaar