Planten als bron van inspiratie


Determineren Herkennen

Plantengemeenschappen

Planten staan nooit zomaar ergens, ook al zou je dat misschien wel denken als je bijvoorbeeld langs de huizen in een straat een Melkdistel, Gehoornde klaverzuring of Straatgras ziet staan. Deze plantensoorten horen thuis in een Plantengemeenschap, die we rekenen tot de Klasse van de Ruderale gemeenschappen. Een veel in Nederland voorkomende plantengemeenschap is de Glanshaver-associatie.

lees hier verder ...
Boeken Determineren

Heukels Flora van Nederland

Deze nieuwe 24ste druk van de standaard Flora van Nederland biedt de florist een ingang naar de meer dan 2000 plantensoorten die in Nederland in het wild zijn waar te nemen of zijn waargenomen. Met een uitgebreide inleiding over invasieve exoten worden ook aan deze soorten, die in een aantal gevallen onze eigen inheemse flora verdringen, recht gedaan. Immers het is van het grootste belang deze invasieven te herkennen en eventueel te bestrijden.

lees hier verder ...

Categorieën

Gastbloggers

Jaar