Juli


Aardappel
Adelaarsvaren
Akkerandoorn
Akkermunt
Bijvoet
Bitterling
Blauwe knoop
Bleekgele droogbloem
Boerenwormkruid
Borstelkrans
Boskortsteel
Brede stekelvaren
Brede wespenorchis
Canadese fijnstraal
Citroengele honingklaver
Chinese bruidssluier
Donderkruid
Druifkruid
Dubbelloof
Duifkruid
Duits viltkruid
Dwergviltkruid
Echt bitterkruid
Echt duizendguldenkruid
Echte guldenroede
Engels slijkgras
Europese hanenpoot
Geelrode naaldaar
Gele zeepboom
Geoorde zuring
Gespleten hennepnetel
Gevleugeld hertshooi
Gewone eikvaren
Gewone engelwortel
Gipskruid
Glad vingergras
Goudknopje
Groene naaldaar
Grof hoornblad
Grote kaardenbol
Harig vingergras
Hazenpootje
Heelblaadjes
Heggenduizendknoop
Hemelbooom
Hemelsleutel
Hop
Kaal breukkruid
Kalketrip
Klein schorrenkruid
Kleine duizendknoop
Kleine bergsteentijm
Kleine bevernel
Kleine kaardenbol
Kleine watereppe
Kleine zonnedauw
Knikkende distel
Stacks Image 3104268
Kompassia
Koninginnenkruid
Koningskaars
Korrelganzenvoet
Kortarige zeekraal
Kruidvlier
Kruisdistel
Kruldistel
Lamsoor
Langarige zeekraal
Late guldenroede
Liesgras
Liggende ganzenvoet
Melganzenvoet
Moerasandoorn
Moerasdroogbloem
Moerashyacint
Muskuskaasjeskruid
Noordse streepvaren
Papegaaienkruid
Parnassia
Pijpenstrootje
Pilvaren
Reuzenbalsemien
Riet
Rijncentaurie
Rode ganzenvoet
Ruig klokje
Ruige anjer
Schaduwkruiskruid
Smal vlieszaad
Smalle stekelvaren
Speerdistel
Strandduizendguldenkruid
Steenbreekvaren
Stekend loogkruid
Stijf havikskruid
Stijf straatliefdegras
Stijve zonnebloem
Stippelganzenvoet
Strobloem
Tandjesgras
Tomaat
Tongvaren
Tuinwolfsmelk
Tuinzuring
Uitstaande melde
Valse salie
Veenwortel
Vertakte leeuwentand
Vijfdelig kaasjeskruid
Watergentiaan
Watermunt
Waterpeper
Waterzuring
Wegdistel
Wijfjesvaren
Wilde cichorei
Wilde marjolein
Witte honingklaver
Witte munt
Zeepkruid
Zegekruid

Onder de naam Hooimaand is Juli sinds jaar en dag gekend. Het is de warmste maand van het hele jaar met een gemiddelde maximum temperatuur van 22,2 C over een hele lange periode gemeten. Dat is ruim 2 graden meer dan de voorgaande maand juni, die Zomermaand heet.

Uiteraard wordt er in juli door de boeren nog gehooid, zeker als het gras en de kruiden in de graslanden en hooilanden soms al voor de tweede of derde keer voldoende biomassa hebben geproduceerd. Voor natte hooilanden, waartoe onder meer onze soortenrijke blauwgraslanden horen, is het echter de eerste keer in het jaar dat ze gehooid kunnen worden. De biomassa productie van natte hooilanden is nu eenmaal minder groot dan van drogere graslanden en weiden. In de blauwgraslanden kun je veel soorten aantreffen uit de Zeggenfamilie.

Als je in die soms wat moeilijk te herkennen en determineren soorten geinteresseerd bent, is juli bij uitstek de maand om onze waterrijke en nattere gebieden te bezoeken. Maar wees zuinig want de oppervlakte blauwgrasland is enorm afgenomen door ontwatering.