Hoofdgroep plantengemeenschappen


Stacks Image 3103117
Water
Stacks Image 3103122
Moeras
Stacks Image 3103127
Veen
Stacks Image 3103132
Bron
Stacks Image 3103138
Pionier
Stacks Image 3103143
Grasland
Stacks Image 3103148
Stuifduin
Stacks Image 3103153
Zoom
Stacks Image 3103159
Heide
Stacks Image 3103164
Kwelder
Stacks Image 3103169
Muur
Stacks Image 3103174
Akker
Stacks Image 3103180
Ruderaal
Stacks Image 3103185
Ruigte
Stacks Image 3103190
Kapvlakten
Stacks Image 3103195
Struweel
Stacks Image 3103201
Naaldbossen
Stacks Image 3103206
Loofbossen

Een plantengemeenschap is een afgebakend deel van het vegetatiedek met een herkenbare structuur en min of meer vaste samenstelling van plantensoorten. 

Plantengemeenschappen vormen de bouwstenen van onze landschappen en zijn een blauwdruk van allerlei onderliggende factoren zoals waterhuishouding, bodem, klimaat en landgebruik. Daarmee zijn ze te gebruiken als gevoelige instrumenten om de eigenschappen van de standplaats en de invloeden van het menselijke handelen af te lezen. Het systeem van plantengemeenschappen is in "Flora van Nederland" ingedeeld in achttien goed herkenbare hoofdgroepen. Binnen deze hoofdgroepen kunnen we een aantal goed te onderscheiden afgebakende plantengemeenschappen aantreffen die we associaties noemen. In Flora van Nederland gebruiken we dit niveau als het basisniveau bij onze indeling. Als een aantal associaties redelijk veel overeenkomsten met elkaar heeft worden deze samengevoegd in een Verbond. Een aantal verbonden wordt dan weer samengevoegd in een Klasse. De Klassen die we in onze landschappen kunnen onderscheiden zijn in Flora van Nederland samengevoegd in 18 goed te onderscheiden Hoofdgroepen plantengemeenschappen. We hebben de plantengemeenschappen ingedeeld in een aantal gemakkelijk herkenbare hoofdgroepen: water, moeras, etc.. 

Ga verder naar "Hoofdgroepen plantengemeenschappen"