Kwelder


Stacks Image 3103287
Associatie van Engels gras en Rood zwenkgras
Stacks Image 3103292
Associatie van Engels slijkgras
Stacks Image 3103297
Associatie van Gewoon kweldergras
Stacks Image 3103302
Associatie van Kortarige zeekraal
Stacks Image 3103316
Associatie van Langarige zeekraal
Stacks Image 3103321
Associatie van Spiesmelde en Strandkweek
Stacks Image 3103326
Associatie van Stomp kweldergras
Stacks Image 3103331
Associatie van Zilte rus
Stacks Image 3103336
Schorrenkruid-associatie
Stacks Image 3103338
Zeealsem-associatie
Stacks Image 3103340
Zeegerst-associatie
Stacks Image 3103342
Zoutmelde-associatie

Kwelders of schorren zijn begroeide, buitendijks gelegen gronden langs de kust, die onder invloed staan van zout of brak water. Afhankelijk van de duur en mate van overspoeling wordt onderscheid gemaakt in lage en hoge kwelders.