Kwelder


Associatie van Engels gras en Rood zwenkgras
Associatie van Engels slijkgras
Associatie van Gewoon kweldergras
Associatie van Kortarige zeekraal
Associatie van Langarige zeekraal
Associatie van Spiesmelde en Strandkweek
Associatie van Stomp kweldergras
Associatie van Zilte rus
Schorrenkruid-associatie
Zeealsem-associatie
Zeegerst-associatie
Zoutmelde-associatie

Kwelders of schorren zijn begroeide, buitendijks gelegen gronden langs de kust, die onder invloed staan van zout of brak water. Afhankelijk van de duur en mate van overspoeling wordt onderscheid gemaakt in lage en hoge kwelders.