Ruigte


Associatie van Look-zonder-look en Dolle kervel
Associatie van Moerasspirea en Echte Valeriaan
Kruidvlier-associatie

Ruigten zijn hoog opschietende begroeiingen die worden aangetroffen op plekken met een goede vochtvoorziening en voldoende voedingsstoffen (vooral stikstof). Zo komen ze voor aan randen van moerassen, langs heggen, onder de beschutting van struiken en bomen, en langs bosranden. Plaatselijk hebben sluierplanten een hoog aandeel in de begroeiingen. Onder natte omstandigheden vindt op de bodem vaak ophoping van strooisel plaats.