Plantengemeenschappen


Hoofdgroepen plantengemeenschappen

Een plantengemeenschap is een afgebakend deel van het vegetatiedek met een herkenbare structuur en min of meer vaste samenstelling van plantensoorten. Ze is het groene resultaat van bepaalde omgevingsfactoren, zoals zuurgraad, voedselrijkdom, waterhuishouding, landgebruik en beheer. Dit maakt dat een plantengemeenschap een goede monitor van de omgeving is.

Ga verder naar "Hoofdgroepen plantengemeenschappen"

plantensoorten_hoofdgroepen-img1
plantensoorten_hoofdgroepen-img2
plantensoorten_hoofdgroepen-img3
plantensoorten_hoofdgroepen-img4

Maanden van optimale herkenbaarheid

We laten hier de plantengemeenschappen zien in een onderverdeling van maanden.  Hierbij zijn we uitgegaan van de gemiddelde eerste bloeimaand van belangrijke plantensoorten die de plantengemeenschap vormen.

Ga verder naar "Maanden van optimale herkenbaarheid"

plantensoorten_hoofdgroepen-img1
plantensoorten_hoofdgroepen-img2
plantensoorten_hoofdgroepen-img3
plantensoorten_hoofdgroepen-img4

Index plantengemeenschappen

Alle gepubliceerde plantengemeenschappen op Flora van Nederland

Ga verder naar "Index vegetatiepaspoorten"

plantensoorten_hoofdgroepen-img1
plantensoorten_hoofdgroepen-img2
plantensoorten_hoofdgroepen-img3
plantensoorten_hoofdgroepen-img4