Plantengemeenschappen


Hoofdgroep plantengemeenschappen

Een plantengemeenschap is een afgebakend deel van het vegetatiedek met een herkenbare structuur en min of meer vaste samenstelling van plantensoorten. 

Plantengemeenschappen vormen de bouwstenen van onze landschappen en zijn een blauwdruk van allerlei onderliggende factoren zoals waterhuishouding, bodem, klimaat en landgebruik. Daarmee zijn ze te gebruiken als gevoelige instrumenten om de eigenschappen van de standplaats en de invloeden van het menselijke handelen af te lezen. Het systeem van plantengemeenschappen is in "Flora van Nederland" ingedeeld in achttien goed herkenbare hoofdgroepen. Binnen deze hoofdgroepen kunnen we een aantal goed te onderscheiden afgebakende plantengemeenschappen aantreffen die we associaties noemen. In Flora van Nederland gebruiken we dit niveau als het basisniveau bij onze indeling. Als een aantal associaties redelijk veel overeenkomsten met elkaar heeft worden deze samengevoegd in een Verbond. Een aantal verbonden wordt dan weer samengevoegd in een Klasse. De Klassen die we in onze landschappen kunnen onderscheiden zijn in Flora van Nederland samengevoegd in 18 goed te onderscheiden Hoofdgroepen plantengemeenschappen. We hebben de plantengemeenschappen ingedeeld in een aantal gemakkelijk herkenbare hoofdgroepen: water, moeras, etc.. 

Ga verder naar "Hoofdgroepen plantengemeenschappen"

plantensoorten_hoofdgroepen-img1
plantensoorten_hoofdgroepen-img2
plantensoorten_hoofdgroepen-img3
plantensoorten_hoofdgroepen-img4

Maanden van optimale herkenbaarheid

We laten hier de plantengemeenschappen zien in een onderverdeling van maanden. 

Hierbij zijn we uitgegaan van de gemiddelde eerste bloeimaand van de betreffende soort.

Ga verder naar "Maanden van optimale herkenbaarheid"

plantensoorten_hoofdgroepen-img1
plantensoorten_hoofdgroepen-img2
plantensoorten_hoofdgroepen-img3
plantensoorten_hoofdgroepen-img4

Index van vegetatiepaspoorten

Alle gepubliceerde plantengemeenschappen op Flora van Nederland

Ga verder naar "Index vegetatiepaspoorten"

plantensoorten_hoofdgroepen-img1
plantensoorten_hoofdgroepen-img2
plantensoorten_hoofdgroepen-img3
plantensoorten_hoofdgroepen-img4