Zoom


Associatie van Hengel en Gladde witbol

Zomen zijn een speciaal geval van begroeiingen die het midden houden tussen grasland en ruigte. Langhalmige grassen en hoog opschietende kruiden kenmerken de vegetatie, die plaatselijk zeer soortenrijk kan zijn. In hun klassieke vorm komen zomen voor op de overgang tussen grasland en bos, maar ook kunnen ze uit grasland ontstaan wanneer dit niet langer beheerd wordt. In dit laatste geval betreft het doorgaans een tijdelijk stadium in de successie.