Moeras


Associatie van Scherpe zegge
Knopbies-associatie
Lidsteng-associatie
Mattenbies-associatie

Een moeras is een overgangsgebied tussen water en land, een soort drasland. Het wordt gekenmerkt door bijzondere soorten planten die specifieke aanpassingen bezitten om met de zuurstofarme omstandigheden in het water en de bodem om te kunnen gaan. Als er geen beheer plaatsvindt of niet op andere manieren wordt ingegrepen, treedt verlanding op, waarbij het moeras als het ware overgaat in land.

In ons land onderscheiden we twee vegetatieklassen die aan moerassen zijn gebonden: de Riet-klasse en de Klasse van de kleine zeggen. Van deze vertoont de Riet-klasse met maar liefst 19 associatie de grootste variatie.