Ruderaal


Stacks Image 3103287
Associatie van Raketten en Kompassia
Stacks Image 3103292
Kruipertjes-associatie
Stacks Image 3103297
Kweekdravik-associatie
Stacks Image 3103302
Slangenkruid-associatie
Stacks Image 3103307
Wormkruid-associatie

Ruderale gemeenschappen komen tot ontwikkeling op allerlei plekken die sterk onderhevig zijn aan menselijke verstoring. Bovendien is vaak sprake van een overmaat aan voedingsstoffen (vooral stikstof) zonder dat de grond gebruikt wordt voor voedselproductie. Denk hierbij aan spoorwegemplacementen, industrie- en bouwterreinen, aan plekken waar steen en puin wordt gestort, aan sterk betreden wegbermen en aan randen van trottoirs en plantsoenen. Permanent vochtige tot natte omstandigheden worden gemeden.