Bron


Stacks Image 3103265
Brede wespenorchis
Stacks Image 3103267
Grote keverorchis
Stacks Image 3103269
Hondskruid
Stacks Image 3103271
Moreaswespenorchis

Bronnen en brongebieden komen voor op plaatsen waar op natuurlijke wijze, meestal slechts over kleine oppervlakten, grondwater uittreedt. Feitelijk betreft het een bijzondere vorm van moerassen. De beste voorbeelden van deze specialistische begroeiingen vinden we in het Zuid-Limburgse Heuvelland.

Vanwege hun specifieke soortensamenstelling zijn de gemeenschappen die hier voorkomen ondergebracht in een eigen vegetatieklasse, de Klasse van de bronbeekgemeenschappen genoemd. In ons land komen bronnen alleen voor op hoger gelegen gronden, waar voldoende reliƫf aanwezig is. Ook is een afwisseling van goed en slecht doorlatende lagen in de bodem een voorwaarde.