Kapvlakten


Stacks Image 3103265
Brede wespenorchis
Stacks Image 3103267
Grote keverorchis
Stacks Image 3103269
Hondskruid
Stacks Image 3103271
Moreaswespenorchis

Kapvlakten ontstaan als stukken bos worden gekapt, waarna plotseling veel meer licht tot de bodem doordringt en versnelde mineralisatie van de opgehoopte humus optreedt. Op zulke plekken komen kruidachtige begroeiingen met een beperkte levensduur tot ontwikkeling. In feite betreft het een bijzondere vorm van ruigten. Na verloop van tijd nemen de houtige gewassen het heft weer in handen en verdwijnen de gemeenschappen.

In ons land wordt slechts één associatie onderscheiden, met Wilgenroosje en Vingerhoedskruid als meest opvallende soorten. Deze associatie is ondergebracht in een zelfstandige vegetatieklasse, de Klasse van de kapvlaktegemeenschappen.