Struweel


Associatie van Duindoorn en Liguster
Associatie van Grauwe wilg

Struwelen zijn begroeiingen van struiken en bomen, die meestal niet hoger worden dan zo’n vijf meter. Langs bosranden spreken we in dit verband ook wel van mantels, die een smalle zone bekleden tussen de zoom en het feitelijke bos. Het zijn vooral de houtige soorten zelf en in het bijzonder de struiken die de dienst uitmaken. Anders dan in het bos komen deze soorten hier vaak tot bloei en vruchtzetting.