Naaldbossen


Gaffeltandmos-Jeneverbestruweel

Naaldbossen komen van nature niet of nauwelijks in ons land voor. Mogelijk vormen de pionierbossen met Grove den op onze stuifzanden een uitzondering, maar verreweg het grootste deel van het Nederlandse naaldbos bestaat aan aanplantingen. Plaatselijk beslaan deze zeer grote oppervlakten, zoals in de duinen van het Waddendistrict en in boswachterijen op de hogere zandgronden. Deze bossen hebben een eenvoudige structuur en zijn vaak donker en soortenarm, in het bijzonder als Zilverspar en Fijnspar de boomlaag vormen.

De gemeenschappen worden samengevat onder de Klasse der naaldbossen. Tot deze zwak gedefinieerde vegetatieklasse worden verder ook de jeneverbesstruwelen op de hogere zandgronden gerekend.