Muur


Muurbloem-associatie

Muurbegroeiingen komen in ons land voor op allerlei menselijk bouwwerken, variërend van vrijstaande muren, bijvoorbeeld van kerkhoven en kasteelruïnes, tot waterkerende muren, waaronder kades, grachtmuren en waterputten. Varens nemen in de begroeiingen vaak een prominente plaats in. Met behulp van hun zeer lichte sporen, kunnen zij de bijzondere standplaatsen goed bereiken.