Stuifduin


Associatie van Zandhaver en Helm

Stuifduinen zijn in ons land zowel in het binnenland als in het kustgebied aan te treffen. Een gemeenschappelijk kenmerk is dat het zand waaruit de duinen zijn opgebouwd, onder invloed van wind voortdurend in beweging is. In het binnenland spreken we van zandverstuivingen, die ook wel als Atlantische woestijnen bekend staan, met als enige associatie een gemeenschap uit de Klasse van de droge graslanden op zandgrond.