Plantensoorten bestuderen


zomer

Avondkoekoeksbloem

Op zonnige standplaatsen in ruigten, langs akkerranden en randen van bosschages of in open hakhout tref je de Avondkoekoeksbloem, Silene latifolia, aan. 's Avonds zijn de tamelijk grote witte bloemen mooi fris en verspreiden een zoete geur waarmee nachtvlinders worden aangetroffen.

lees hier verder ...
lente

Echte koekoeksbloem

In onze natte hooilanden, een groep vegetaties uit het geheel der graslanden, langs sloot- en waterkanten en in moerassige en venige vegetaties vind je in de tweede helft van de lente de fraaie en vrolijk gekleurde bloemen van de Echte koekoeksbloem.

lees hier verder ...
lente

Grote keverorchis

Een door zijn kleur bescheiden orchidee, die soms door zijn grootte goed herkenbaar is, is de Grote keverorchis. Aan de stevige stengel zijn twee tamelijk grote eivormige tot ovale bladeren te herkennen, die meestal tegenover elkaar staan

lees hier verder ...

Categorieën

Auteurs

Jaar