Video Determinatie

Strandmelde-associatie - Atriplicetum littoralis

De Strandmelde-associatie is een aan de kust gebonden, min of meer gesloten, tot 1 m hoge pioniergemeenschap, waarin de naamgevende Strandmelde meestal de overhand heeft. Door rotting van het vloedmerk waarop zij groeit, is zij een van de weinige begroeiingen in Nederland die op geur herkenbaar is.
Klik op een foto voor kenmerk met uitleg:
Verspreidingskaart
Ecologische parameters

De gemeenschap komt voor op stikstofrijk en vochtig vloedmerk, dat in de winterperiode aan de hoogwaterlijn in gordels wordt afgezet, zoals in inlagen, langs oeverwallen van slenken van kwelders en schorren en aan de voet van dijken Het vloedmerk bestaat uit organisch materiaal, waaronder plantenresten en algen, vermengd met schelpen, dode dieren en afval. Het verschil met de Associatie van Loogkruid en Zeeraket is dat bij de Strandmelde-associatie het aanspoelsel niet met zand is overstoven.

De Strandmelde-associatie is beperkt tot beschutte plaatsen langs de hele Noordzeekust, waar zich organisch materiaal heeft verzameld. In Nederland heeft ze haar zwaartepunt in Zeeland en aan de kwelderzijde van de Waddeneilanden.

Strandmelde en Reukeloze kamille (in het kustgebied) zijn kensoorten van de associatie, waarin soorten uit de Amarantenfamilie een hoog aandeel hebben. Behalve Strandmelde domineert vaak ook Spiesmelde. Welke soorten verder het meest voorkomen, hangt af van de hoeveelheid en samenstelling van het vloedmerk, vooral wat betreft vocht- en zoutgehalte. Bij ontzilting van het vloedmerk nemen Reukeloze kamille, Akkerdistel en Akkermelkdistel bijvoorbeeld toe.

In de plantenassociatie 'Strandmelde-associatie' komen de volgende plantensoorten voor:

Schaminée, J., Sýkora, K., Smits, N. en Horsthuis, M., 2010, Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland, KNNV Uitgeverij Veldgids nr 25, pp. 263.