Video Determinatie

Gestreepte witbol - Holcus lanatus

Weinig grassen vallen zo op door hun zachte grijswitte beharing als de Gestreepte witbol, Holcus lanatus. Het over zijn hele lengte zacht aanvoelende gras groeit in pollen of dichte zoden in heel diverse vegetaties als wegbermen, hooi- en graslanden, in vochtige duinvalleien, maar ook in bossen, struweel en op ruderale terreinen. Het is ook gemakkelijk te herkennen aan de paarsrode lengtestrepen op de bladschede onder aan de voet van de bloeistengels.

Klik op een foto voor kenmerk met uitleg:
Verspreidingskaart
Ecologische parameters

Gestreepte witbol, Holcus lanatus L., uit de Grassenfamilie (Poaceae), groeit in pollen en kan een dichte zode vormen in de matig voedselrijke graslanden waarin dit gras voorkomt. Gestreepte witbol bloeit van mei tot september in dichte pluimen, die zacht aanvoelen door de fijne beharing.

De plant wordt 30-90 cm hoog. Zowel de stengel, de bladscheden als de bladeren zijn dicht behaard; bovendien staan aan de bladranden lange haren. De stengels zijn rechtopstaand of geknikt opstijgend. Een gemakkelijk kenmerk is de rode lengtestreping op de bladschede aan de voet van de stengel. Het wordt wel een pyjamabroek genoemd. Gestreepte witbol vormt geen wortelstokken dit in tegenstelling tot Gladde witbol (Holcus mollis).

Bladschijf en -schede zijn grijsgroen van kleur. Elk blad heeft een lengte van maximaal 20 cm en heeft een fijne punt. Het tongetje, de ligula, is tot 4 mm lang en heeft een vlakke top.

De aartjes zijn tot zes mm lang en bestaan uit twee bloemen. De tweede (bovenste) bloem is alleen mannelijk en heeft aan het lemma (kafje) een haakvormig, naar achteren gekromde kafnaald. Deze kafnaald steekt niet buiten de kelkkafjes uit. De kleur van de bloeiwijze varieert van wit tot groen, roze of purper. De samengestelde pluim is aanvankelijk lancetvormig, wordt tijdens de bloei meer piramidaal en trekt na de bloei weer samen. De vrucht is een graanvrucht.

"Gestreepte witbol komt voor in bermen langs wegen, in grasland, in vochtige duinvalleien, in bos, op onbebouwde, ruderale terreinen en dijken. Het is een zeer vaak voorkomend gras, dat onder gevarieerde omstandigheden gevonden wordt. Het wordt vaak als een ""onkruid"" in hooi- en graslanden betiteld en het is vooral heel frequent in ruige of verwilderde graslanden. Je vindt het in heel Europa behalve in de noordelijke en oostelijke gedeelten."

MMGB_121128

Laatste wijziging 141127

Hoofdgroep:
Plantenfamilie:
Plantengeslacht:
Witbol - Holcus
Plantvorm:
gras
Plantgrootte:
0.30 - 0.90 meter
Bloeiperiode:
Bloemkleur:
strokleurig
Bloeiwijze:
pluim
Bloemvorm:
grasbloem
Bloemtype:
tweeslachtig
Bloembladen:
2 kelkkafje, 2 kroonkafje
Meeldraden:
3 meeldraden
Vruchtbeginsel:
bovenstandig
Stijlen:
1
Stempels:
2
Vrucht:
graanvrucht of korrel
Zaden:
-
Stengels:
rechtopstaand, behaard
Schors:
-
Bladstanden:
in pollen, in twee rijen
Bladvorm:
lijnvormig
Bladrand:
gaaf
Ondergronds deel:
bijwortelstelsel
Plantengemeenschappen:

Het verspreidingsgebied van Gestreepte witbol strekt zich uit over Noord-West Europa, Zuid Scandinavië, Midden- en Zuid-Europa, oostelijk tot in de Kaukasus, zuidelijk tot Noord-Afrika. In andere delen van de wereld (onder andere in de gematigde delen van Noord-Amerika en Australië) is de soort ingevoerd. DE zeer algemene Gestreepte witbol komt volgens Schaminée, J. et al. (2010) Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland, voor in allerlei associaties van de Klasse der Matig voedselrijke graslanden'

De plantensoort 'Gestreepte witbol' komt voor in de volgende plantenassociaties:

Gestreepte witbol is vaak aanwezig als pionierplant op minder goede bodems. Wanneer eenmaal aanwezig kan het gras zich enorm uitbreiden tot bijna een monocultuur. Dit is uit natuurbescherming zowel als uit agrarisch oogpunt, een ongewenste situatie. Voor beweiding zijn deze percelen weinig geschikt omdat de soort, wat betreft voedingswaarde, laag wordt ingeschat.

Wanneer je in de aartjes van de Witbol een zwarte sporenmasse ontwaart is dat veroorzaakt door een zogenaamde brandzwam. En wel Tilletia holci.

Nog meer informatie over de ecologie van Gestreepte witbol en de relaties met andere organismen en het milieu is te vinden in Weeda, E.J. et al., (2003) Nederlandse oecologische Flora. Wilde planten en hun relaties. Deel 5: 157-158.

Het determineren op wetenschappelijke basis kan gebeuren met behulp van Meijden, R. van der (2005) Heukels' Flora van Nederland, 23ste druk, de soort wordt beschreven op p. 222-223. Of met de nieuwe 24ste druk van deze flora: Duistermaat, L. (2020) Heukels' Flora van Nederland: 255.

Een andere gemakkelijke determinatie is mogelijk met Heijmans, E., Heinsius, H.W. en Thijsse, Jac.P. (1983) Geïllustreerde flora van Nederland, 22ste druk: 869.

Uitspraak wetenschappelijke naam: Hólcus lanátus.

In het Duitse taalgebied luidt de naam Wolliges Honiggras; Rothmaler, W. (1981) Exkursionsflora für die Gebiete der DDR und der BRD. Band 2 Gefässpflanzen, 10e druk: 564.