Even de gedachten op wat anders


graslanden

Hazenpootje

Zoals de naam van deze klaversoort Hazenpootje al aangeeft is deze soort van drogere gras- en hooilanden vooral tijdens en na de bloei gemakkelijk te herkennen aan het uiterlijk van de bloeiwijzen.

lees hier verder ...
graslanden

Echte koekoeksbloem

In onze natte hooilanden, een groep vegetaties uit het geheel der graslanden, langs sloot- en waterkanten en in moerassige en venige vegetaties vind je in de tweede helft van de lente de fraaie en vrolijk gekleurde bloemen van de Echte koekoeksbloem.

lees hier verder ...