Grasachtigen


Stacks Image 3103282
Bevertjes
Stacks Image 3103788
Biezenknoppen
Stacks Image 3103287
Bochtige smele
Stacks Image 3103292
Borstelgras
Stacks Image 3103297
Bosbies
Stacks Image 3103311
Bosgierstgras
Stacks Image 3103316
Boskortsteel
Stacks Image 3103792
Bruine snavelbies
Stacks Image 3103321
Buntgras
Stacks Image 3103326
Draadzegge
Stacks Image 3103741
Duinriet
Stacks Image 3103746
Eenarig wollegras
Stacks Image 3103345
Engels raaigras
Stacks Image 3103350
Europese hanenpoot
Stacks Image 3103355
Geknikte vossenstaart
Stacks Image 3103369
Gestreepte witbol
Stacks Image 3103374
Gewone bermzegge
Stacks Image 3103379
Gewone veldbies
Stacks Image 3103384
Gewone waterbies
Stacks Image 3103398
Gewoon reukgras
Stacks Image 3103797
Gewoon struisgras
Stacks Image 3103802
Gladde witbol
Stacks Image 3103807
Glanshaver
Stacks Image 3103413
Goudhaver
Stacks Image 3103817
Grote veldbies
Stacks Image 3103427
Grote vossenstaart
Stacks Image 3103432
Handjesgras
Stacks Image 3103437
Hard zwenkgras
Stacks Image 3103442
Heen
Stacks Image 3103456
Helm
Stacks Image 3103461
IJle dravik
Stacks Image 3103466
IJle zegge
Stacks Image 3103471
Italiaans raaigras
Stacks Image 3103820
Kamgras
Stacks Image 3103825
Kropaar
Stacks Image 3103840
Kransnaalaard
Stacks Image 3103495
Kruipertje
Stacks Image 3103500
Kweek
Stacks Image 3103514
Liesgras
Stacks Image 3103519
Maïs
Stacks Image 3103524
Mannagras
Stacks Image 3103529
Mattenbies
Stacks Image 3103543
Pijpenstrootje
Stacks Image 3103548
Pitrus
Stacks Image 3103553
Reuzenzwenkgras
Stacks Image 3103558
Riet
Stacks Image 3103572
Rietgras
Stacks Image 3103577
Rietzwenkgras
Stacks Image 3103582
Rogge
Stacks Image 3103587
Ruige veldbies
Stacks Image 3103601
Ruige zegge
Stacks Image 3103606
Ruw beemdgras
Stacks Image 3103611
Schaduwgras
Stacks Image 3103616
Scherpe zegge
Stacks Image 3103630
Snavelzeggege
Stacks Image 3103635
Straatgras
Stacks Image 3103640
Straatliefdegras
Stacks Image 3103645
Tandjesgras
Stacks Image 3103659
Tengere rus
Stacks Image 3103664
Timoteegras
Stacks Image 3103669
Veenpluis
Stacks Image 3103674
Veldbeemdgras
Stacks Image 3103679
Veldrus
Stacks Image 3103681
Zachte dravik
Stacks Image 3103683
Zandzegge
Stacks Image 3103685
Zomprus

De groep der Grasachtige planten omvat een drietal grote families, die zich kenmerken door onopvallende bloemen en lange, smalle, 'grasachtige' bladeren. Het zijn de Russenfamilie, de Cypergrassenfamilie en de Grassenfamilie. 

Veruit de grootste familie is die der Grassen (Poaceae of Gramineae) waartoe o.a. ook onze graansoorten en weidegrassen behoren. Ze hebben ronde, holle en op de knopen verdikte stengels (halmen). Grasachtige respectievelijk stengelachtige, rolronde, biesachtige bladeren komen voor bij de geslachten Veldbies resp. Rus uit de Russenfamilie of Juncaceae. De stengels van de planten uit deze familie hebben geen knopen, zoals de soorten uit de Grassenfamilie. Bovendien hebben de grasachtige bladeren van de Veldbiezen lange dunne haren.

Uit de Cypergrassenfamilie kenmerken de Zeggen zich door een driekantige knooploze stengel, waaromheen de bladeren in drie rijen gerangschikt zijn. De overige geslachten hebben een biesachtig uiterlijk. De enige vertegenwoordiger uit de Commelinafamilie, de Eendagsbloem met smalle grasachtige bladeren en knopige stengel hoort eveneens tot deze groep.