Plantensoorten bestuderen


zomer

Handjesgras een zonaanbidder

Oorspronkelijk komt Handjesgras uit warme streken in Afrika en het Midden-Oosten, maar is op veel plaatsen ingeburgerd. Vooral langs rivierstrandjes, op zandige plekken in de uiterwaard en in de duingebieden van Zeeland en Zuid-Holland, kunnen we Handjesgras waarnemen. De groei van dit gras wordt in vol zonlicht sterk bevorderd.

lees hier verder ...
zomer

Zwanenbloem en luchtkanalen

Een van de mooiste planten uit de groep van de monocotylen (eenzaadlobbigen) die in ons land voorkomen is wel Zwanenbloem. Door aanpassingen in het wortelstelsel, de vorming van aerenchym, dat zijn luchtkanalen, kan Zwanenbloem zelfs onder zeer anaerobe (=zuurstofloze) bodem-omstandigheden nog voorkomen.

lees hier verder ...
zomer

Grote kaardenbol en poetsen

In het Limburgs wordt de Grote kaardenbol onder meer 'Krets' genoemd. In een artikel in het Limburgs dialect verklaart Els Diederen de naam en het gebruik van de Kaardebol in de volkscultuur. Zo werd de Kaardebol gebruikt om kruiken en melkkannen schoon te poetsen, vandaar dat een van de andere volksnamen voor de Kaardebol 'Kannebeursjtel' (kannenborstel) luidt.

lees hier verder ...

Categorieën

Auteurs

Jaar