Vlinderbloemfamilie of Fabaceae


Aardaker
Basterdklaver
Bont kroonkruid
Bonte wikke
Brede lathyrus
Brem
Citroengele honingklaver
Erwt
Gewone rolklaver
Goudgele honingklaver
Hazenpootje
Heggenwikke
Hopklaver
Kattendoorn
Kleine klaver
Liggende klaver
Luzerne
Moerasrolklaver
Ringelwikke
Robinia
Rode klaver
Smalle wikke
Stekelbrem
Veldlathyrus
Voederwikke
Vogelwikke
Witte honingklaver
Witte klaver

Tot de grote Vlinderbloemfamilie of Fabaceae behoren zowel kruiden als houtige geslachten. De bladeren zijn meestal samengesteld met een aantal deelblaadjes, oneven, of even en in het laatste geval is er in plaats van het topblaadje een rank. De bladeren staan verspreid aan stengels, twijgen en takken. De tweezijdig symmetrische bloemen zijn vijftallig en staan vaak in trossen bij elkaar. Het bovenstandig vruchtbeginsel groeit uit tot een peul. De bouw van de bloem is heel specifiek met één kroonblad dat rechtop staat, de zogenaamde vlag, twee kroonbladen die opzij staan, de zwaarden, en twee kroonbladen die onderlangs vergroeid zijn, de kiel, en een holte vormen waarbinnen de tien meeldraden en het vruchtbeginsel met stempel zijn opgeborgen.