Maart


Aardbeiganzerik
Blauwe druifjes
Bleke schubwortel
Bosanemoon
Boswilg
Buxus
Donkersporig bosviooltje
Eenarig wollegras
Es
Fladderiep
Gele anemoon
Gewone veldbies
Grauwe wilg
Groot hoefblad
Grote ereprijs
Grote vossenstaart
Herderstasje
Hoenderbeet
Holwortel
Katwilg
Klimopereprijs
Kromhals
Maretak
Paarse dovenetel
Rankende helmbloem
Ratelpopulier
Ruwe berk
Slanke sleutelbloem
Sleedoorn
Oosterse sterhyacint
Taxus
Verspreidbladig goudveil
Vingerhelmbloem
Wilde gagel
Witte dovenetel
Wilde narcis
Zandhoornbloem

Maart werd van oudsher Lentemaand genoemd en dat is heel terecht. Niet alleen stijgt de langjarig gemiddelde temperatuur tot 10,9 C, ook zie je in de natuur steeds meer planten in bloei komen.

Opvallende soorten die in deze maand gaan bloeien zijn soorten uit de schaduwflora van onze rijkere loofbossen zoals de Bosanemoon, maar vooral de weelderige bloei van Sleedoorn is in maart een feestelijk beeld in onze hagen en bosranden. Maart is ook de maand waarin het eerste Kievitsei wordt gevonden. Je ziet sinds het eind van de vijftiger jaren een verschuiving van de vinddatum in de richting van de eerste tien dagen van deze maand. Mogelijk een aanwijzing voor het warmer wordende klimaat. Wat de bloei van de plantensoorten betreft is het ieder jaar weer wachten op de dag waarop de eerste Speenkruid bloemen worden aangetroffen.

De ontluikende natuur in de Lentemaand bezorgt ook ons mensen altijd weer een vrolijk gevoel. Het einde van de periode met lange nachten en korte dagen is voorbij en zeker het begin van de zomertijd in het laatste weekend van maart, geeft steeds weer het idee dat het leven zich van zijn goede kanten gaat laten zien. De langere dagen nodigen ook uit om meer de natuur in te trekken.