Schermbloemenfamilie of Apiaceae


Blauwe zeedistel
Dolle kervel
Fluitenkruid
Gevlekte scheerling
Gewone berenklauw
Gewone engelwortel
Grote bevernel
Grote engelwortel
Grote watereppe
Heelkruid
Hondspeterselie
Kleine bevernel
Kleine watereppe
Stacks Image 3103513
Knolribzaad
Kruisdistel
Mellkeppe
Ondergedoken moerasscherm
Pastinaak
Peen
Pijptorkruid
Reuzenberenklauw
Roomse kervel
Watertorkruid
Zevenblad

De kruiden uit de grote Schermbloemenfamilie of Apiaceae omvat land-, water- en moerasplanten. Ze onderscheiden zich van alle andere families door hun schermvormige bloeiwijze. De kleine vijftallige bloemen staan in één wat bollend vlak en hun bloemstelen staan alle bij elkaar op één gezamenlijk steel. Zo’n geheel noemen we een schermpje, de bloemstelen noemen we straaltjes en de gezamenlijke steel heet de straal. Veel schermpjes vormen samen een scherm, dat kan tot wel 50 schermpjes omvatten. Direct onder de plaats waar de straaltjes respectievelijk de stralen samenkomen kunnen meerdere kleine of grotere blaadjes staan, de omwindselblaadjes en de omwindselbladen, of omwindseltjes en omwindsels genoemd.

De onderstandige vruchtbeginsels groeien uit tot splitvruchten. Veel vruchten worden in de keuken gebruikt om te kruiden.

De bladeren van deze kruiden staan verspreid aan de stengels en op de aanhechtingsplaats aan de stengel is de bladsteel tot een vlakke of min of meer holle schede verbreed. De bladeren zijn meestal samengesteld of ten minste veerdelig ingesneden.