Video Determinatie

Blauwe zeedistel - Eryngium maritimum

Een erg opvallende plantensoort in de zeereep vaak tussen Helm te vinden is de Blauwe zeedistel, Eryngium maritimum. Deze blauwkleurige distelachtige plant is een uitstekend aan het uitdrogend milieu van de duinen aangepaste soort uit de Schermbloemenfamilie. Deze soort heeft als aanpassing aan het milieu als het ware de gedaante van een distelachtige plant uit de Composietenfamilie ontwikkeld.

Klik op een foto voor kenmerk met uitleg:
Verspreidingskaart
Ecologische parameters

Blauwe zeedistel, Eryngium maritimum L., hoort tot de Schermbloemenfamilie. Blauwe zeedistel staat op de Rode lijst als kwetsbaar (categorie 3) en mag dus niet geplukt of verwijderd worden. De plant is uitstekend aangepast aan het droge, winderige milieu waar ze voorkomt, namelijk de kuststreek, waar ze te vinden is in de duinen, langs de zeereep. Maar ook op omgewerkte grond bij bebouwing langs de kust kun je de soort vinden. De plant komt van nature voor in Europa en is vrij algemeen in onze kuststreek en zeer zeldzaam op de Zeeuwse Eilanden en langs het IJsselmeer.

De van blauwgroene, naar boven toe blauw-aangelopen plant wordt 30-60 cm hoog. De bladeren zijn voorzien van een waslaagje en zijn stekelig getand. De ronde wortelbladeren zijn drie- tot vijflobbig.

De Blauwe zeedistel bloeit van juni tot augustus en de blauwachtige of witte bloemen staan in schermen, die er hoofdjesachtig uit zien. Per plant komen een tot vier soms tot negen hoofdjes voor. Het omwindsel bestaat uit schutbladeren die drie lange tanden hebben. De kelkbladen zijn 4-5 mm lang en langer dan de kroonbladen. De helmdraden zijn diepblauw.

De vrucht is een tweedelige, 5-7 mm lange splitvrucht met eenzadige dopvruchtjes. De vruchten zijn bedekt met smalle, spitse schubben.

MMGB_111130

Hoofdgroep:
Plantenfamilie:
Plantengeslacht:
Kruisdistel - Eryngium
Plantvorm:
kruid
Plantgrootte:
0.30 - 0.60 meter
Bloeiperiode:
Bloemkleur:
blauw
Bloeiwijze:
scherm
Bloemvorm:
regelmatig
Bloemtype:
tweeslachtig
Bloembladen:
5 kelkbladen, 5 kroonbladen
Meeldraden:
5 meeldraden
Vruchtbeginsel:
onderstandig
Stijlen:
2
Stempels:
2
Vrucht:
splitvrucht
Zaden:
-
Stengel:
rechtopstaand
Schors:
-
Bladstand:
verspreid
Bladvorm:
veerdelig
Bladranden:
getand, stekelig getand
Ondergronds deel:
meerkoppige wortel
Plantengemeenschappen:

Het natuurlijk areaal van Blauwe zeedistel is beperkt tot de zeekust van West-Europa tot in Zuid-Scandinavië, de kust van Noordwest-Afrika en Zuidwest-Azië. In Australië is de soort terecht gekomen met Helmzaad dat daar is gebruikt om duinen vast te leggen. Door het plukken van de plant is ze erg achteruit gegaan. Ze wordt in Schaminée, J. et al. (2010) Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland, gerekend tot de

23 Helm-klasse

De plantensoort 'Blauwe zeedistel' komt voor in de volgende plantenassociaties:

Als nectarplant is de Blauwe zeedistel in trek bij een aantal dagvlinders zoals de Dagpauwenoog.

Blauwe zeedistel was een door de flora en faunawet wettelijk beschermde plant tot 2017.

Uitgebreidere informatie over de ecologie van de Blauwe zeedistel en de relaties van deze soort met andere organismen en het milieu kunnen gevonden worden in Weeda, E.J. et al., (1987) Nederlandse oecologische Flora. Wilde planten en hun relaties. Deel 2: 248-250.

Het determineren op wetenschappelijke basis kan gebeuren met behulp van Meijden, R. van der (2005) Heukels' Flora van Nederland, 23ste druk: 552. Of met de nieuwe 24ste druk van deze flora: Duistermaat, L. (2020) Heukels' Flora van Nederland: 752.

Een andere gemakkelijke determinatie is mogelijk met Heijmans, E., Heinsius, H.W. en Thijsse, Jac.P. (1983) Geïllustreerde flora van Nederland, 22ste druk: 639.

Uitspraak wetenschappelijke naam: Eryngium marítimum