Koriander - Coriandrum sativum

Een niet al te hoge plant uit de Schermbloemenfamilie is Koriander, Coriandrum sativum. De witte bloemen in het samengestelde scherm, die aan de buitenrand van het scherm staan zijn stralend en hbenne een tweezijdig symmetrische vorm met twee of drie grote kroonbladen ten opzichte van de andere kroonbladen en die van de bloemen midden in het scherm. Er zijn aan de stengel ook twee typen bladeren te onderscheiden: bovenin de plant meervoudig geveerd en met heel fijne bladslippen en meer naar naar onderen in de plant enkelvoudig geveerd met bredere deelblaadjes die zijn ingesneden.

Klik op een foto voor kenmerk met uitleg:
Verspreidingskaart
Ecologische parameters

Een aantal planten uit de Schermbloemenfamilie of Apiaceae heeft twee typen bladeren aan de rechtopstaande stengel. Daaronder hoort de éénjarige Koriander, Coriandrum sativum L.. De plantensoort kenmerkt zich ook door een heel typische sterke geur, die meteen doet denken aan de keuken, waar de plant gebruikt wordt bij het bereiden van maaltijden.

Op de penwortel ontwikkelt de plant een rechtopstaande stengel. Aan deze stengel zitten de bladeren verspreid. De onderste zijn oneven geveerd en hebben vrij vlakke eironde deelblaadjes die zijn ingesneden. Naar boven toe zijn de bladeren meervoudig tot drievoudig geveerd en bestaan uit smalle bladslippen. De bladeren halverwege hebben een tussenvorm tussen de beide uitersten.

Aan de top van de stengel staan de samengestelde schermen met kleine schermpjes op hun schermstralen. De schermpjes hebben een omwindseltje dat bestaat uit drie of vier smalle omwindselblaadjes. Onder het samengestelde scherm echter staat geen omwindsel. De bloemen hebben duidelijke kelktanden, iets wat ook niet zo vaak voorkomt bij deze familie. Ze staan met de kroonbladen ingeplant op het onderstandig vruchtbeginsel. De meestal witte, soms wat rozekleurige kroonbladen zijn klein behalve bij de bloemen die aan de buitenrand staan van scherm en schermpjes. Dit zijn zogenaamde stralende bloemen, dat wil zeggen dat hun oppervlakte vergroot is doordat de kroonbladen aan de buitenrand veel groter zijn dan die aan de binnenzijde. Deze bloemen zijn dan ook niet regelmatig vijfdelig, maar tweezijdig symmetrisch. Ook dat valt op aan Koriander.

De onderstandige vruchtbeginsels groeien na bestuiving en bevruchting uit tot kleine ronde splitvruchten.

Hoofdgroep:
Plantenfamilie:
Plantengeslacht:
Coriandrum - Coriandrum
Plantvorm:
kruid
Plantgrootte:
0.25 - 0.50 meter
Bloeiperiodes:
Bloemkleuren:
roze, wit
Bloeiwijze:
samengesteld scherm
Bloemvormen:
tweezijdig symmetrisch, regelmatig
Bloemtype:
tweeslachtig
Bloembladen:
5 kelktanden, 5 kroonbladen
Meeldraden:
5 meeldraden
Vruchtbeginsel:
onderstandig
Stijlen:
2
Stempels:
2
Vrucht:
splitvrucht
Zaden:
-
Stengel:
rechtopstaand
Schors:
-
Bladstand:
verspreid
Bladvorm:
meervoudig geveerd
Bladranden:
gaaf, gezaagd
Ondergronds deel:
penwortel
Plantengemeenschap:
-

Het oorspronkelijke verspreidingsgebied is het oostelijk deel van het Middellandse Zeegebied en het aansluitende westelijk deel van Azië. Als keukenkruid heeft Koriander inmiddels een vele grotere areaal en wordt al lang ook in Europese kruidentuinen gekweekt vanwege de zaden. Vanuit kruiden- en moestuinen verwildert de plantensoort en kan als adventief optreden en terechtkomen in halfnatuurlijke akkerranden, vooral doordat Korianderzaad ook wel wordt gemengd in mengsels ten behoeve van bijen.

De plantensoort 'Koriander' komt voor in de volgende plantenassociaties:

Uitgebreidere informatie over de ecologie van Koriander en de relaties van deze soort met andere organismen en het milieu kunnen gevonden worden in Weeda, E.J. et al., (1987) Nederlandse oecologische Flora. Wilde planten en hun relaties. Deel 2:

Het determineren op wetenschappelijke basis kan gebeuren met behulp van Meijden, R. van der (2005) Heukels' Flora van Nederland, 23ste druk: 555. Of met de nieuwste druk van deze flora: Duistermaat, H(Leni). (2020) Heukels' Flora van Nederland, 24ste druk: 768.

Een andere gemakkelijke determinatie is mogelijk met Heijmans, E., Heinsius, H.W. en Thijsse, Jac.P. (1983) Geïllustreerde flora van Nederland, 22ste druk: 652.

Uitspraak (accenten) van de wetenschappelijke naam: Coriándrum satívum