Deze familie, zoals die in de nieuwste Heukels’ Flora is samengesteld, omvat op het eerste gezicht een aantal plantengeslachten met een heel verschillend uiterlijk en bouw. Ook komen er binnen de Weegbreefamilie zowel echte waterplanten als landplanten voor.
Een eenduidige beschrijving van de kenmerken is vrijwel onmogelijk, maar gezien de huidige moleculair biologische en genetische kennis behoren deze zeer op habitus, dat is het uiterlijk, onderscheiden plantengeslachten tot één familie.
Een kenmerk dat deze kruiden alle gemeenschappelijk hebben is het bovenstandig vruchtbeginsel dat uitgroeit tot een doosvrucht.

Ga verder naar soorten uit de Weegbreefamilie

Aangepast op 10 mei 2024