Weegbreefamilie of Plantaginaceae


Akkerleeuwenbek
Beekpunge
Blauwe waterereprijs
Gewone ereprijs
Gewoon sterrenkroos
Grote ereprijs
Grote weegbree
Hertshoornweegbree
Kleine leeuwenbek
Klimopereprijs
Lidsteng
Mannetjesereprijs
Muurleeuwenbek
Oeverkruid
Ruige weegbree
Schildereprijs
Smalle weegbree
Spiesleeuwenbek
Veldereprijs
Vingerhoedskruid
Vlasbekje

Deze familie, zoals die in de nieuwste Heukels’ Flora is samengesteld, omvat op het eerste gezicht een aantal plantengeslachten met een heel verschillend uiterlijk en bouw. Ook komen er onder de kruiden zowel echte waterplanten als landplanten voor. Een eenduidige beschrijving van de kenmerken is vrijwel onmogelijk, maar gezien de huidige moleculair biologische en genetische kennis behoren deze zeer op habitus, dat is het uiterlijk, onderscheiden plantengeslachten tot één familie. Een kenmerk dat deze kruiden alle gemeenschappelijk hebben is het bovenstandig vruchtbeginsel dat uitgroeit tot een doosvrucht.