Schermbloemachtigen


Stacks Image 3103282
Blauwe zeedistel
Stacks Image 3103287
Dolle kervel
Stacks Image 3103292
Fluitenkruid
Stacks Image 3103297
Gevlekte scheerling
Stacks Image 3103471
Gewone berenklauw
Stacks Image 3103451
Gewone engelwortel
Stacks Image 3103456
Gewone waternavel
Stacks Image 3103461
Grote bevernel
Stacks Image 3103326
Hondspeterselie
Stacks Image 3103340
Hulst
Stacks Image 3103345
Klimop
Stacks Image 3103350
Knolribzaad
Stacks Image 3103355
Kleine watereppe
Stacks Image 3103369
Kruisdistel
Stacks Image 3103374
Pastinaak
Stacks Image 3103379
Peen
Stacks Image 3103384
Reuzenberenklauw
Stacks Image 3103389
Roomse kervel
Stacks Image 3103391
Pijptorkruid
Stacks Image 3103393
Watertorkruid
Stacks Image 3103395
Zevenblad

Een grote familie, die der Schermbloemenfamilie of Apiaceae, en twee kleine families, namelijk de Hulstfamilie met een soort en de Klimopfamilie met drie soorten, maken deel uit van de groep der Schermbloemachtigen. De Hulst en de Klimop zijn als struiken te beschouwen, alle andere soorten zijn kruiden.

De bladen staan verspreid aan de tak of stengels en zijn bij de Schermbloemenfamilie meestal samengesteld. Hulst, Klimop en Waternavel hebben enkelvoudige bladeren. De Hulst heeft bloemen die in kluwens staan in de bladoksels, de Klimop heeft bolvormige schermen en alle andere soorten hebben schermvormige bloeiwijzen. Vijftalligheid is regel bij de bloemen van de Klimopfamilie en Schermbloemenfamilie. De randstandige bloemen in de schermen zijn stralend; dat wil zeggen dat de twee of drie kroonbladeren van de bloemen die aan de buitenkant van het scherm staan vergroot zijn en daarmee de aantrekkelijkheid voor insecten vergroten.