Schermbloemachtigen


Blauwe zeedistel
Dolle kervel
Doorwaskervel
Fluitenkruid
Gevlekte scheerling
Gewone berenklauw
Gewone engelwortel
Gewone waternavel
Grote bevernel
Grote engelwortel
Groot akkerscherm
Heelkruid
Hondspeterselie
Hulst
Klimop
Kleine bevernel
Kleine watereppe
Stacks Image 3103582
Knolribzaad
Koriander
Kruisdistel
Ondergedoken moerasscherm
Pastinaak
Peen
Pijptorkruid
Reuzenberenklauw
Roomse kervel
Venkel
Watertorkruid
Zevenblad

Een grote familie, die der Schermbloemenfamilie of Apiaceae, en twee kleine families, namelijk de Hulstfamilie met een soort en de Klimopfamilie met drie soorten, maken deel uit van de groep der Schermbloemachtigen. De Hulst en de Klimop zijn als struiken te beschouwen, alle andere soorten zijn kruiden.

De bladen staan verspreid aan de tak of stengels en zijn bij de Schermbloemenfamilie meestal samengesteld. Hulst, Klimop en Waternavel hebben enkelvoudige bladeren. De Hulst heeft bloemen die in kluwens staan in de bladoksels, de Klimop heeft bolvormige schermen en alle andere soorten hebben schermvormige bloeiwijzen. Vijftalligheid is regel bij de bloemen van de Klimopfamilie en Schermbloemenfamilie. De randstandige bloemen in de schermen zijn stralend; dat wil zeggen dat de twee of drie kroonbladeren van de bloemen die aan de buitenkant van het scherm staan vergroot zijn en daarmee de aantrekkelijkheid voor insecten vergroten.