Orchideeën


Bleek bosvogeltje
Brede wespenorchis
Grote keverorchis
Hondskruid
Moreaswespenorchis
Welriekende nachtorchis

De hoofdgroep der Orchideeën omvat in feite slechts één familie, namelijk de Orchideeënfamilie of Orchidaceae. In onze wilde flora kennen we een aantal soorten  die zich kenmerken door een heel bijzondere bloembouw, die speciaal gericht is op heel specifiek insectenbezoek. Deze bloembouw en de relatie met de specifieke bloembezoekende insecten is een schitterend voorbeeld van co-evolutie van planten en dieren. Soms is de bouw van de bloem zelfs zo specifiek dat zelfs wij mensen de indruk krijgen dat de bloem een insect imiteert. En dat is dan ook zo.

Door deze nauwe relatie tussen de plantensoorten en specifieke insecten zijn het kwetsbare plantensoorten. Mocht het specifieke insect, dat bij een bepaalde soort orchidee hoort, uitsterven, dan is de plant in feite ook gedoemd om te verdwijnen. Alle Orchideeënsoorten zijn dan ook beschermd.