Met financiële ondersteuning door het Hugo de Vriesfonds en het Elisabeth Strouvenfonds is Flora van Nederland wederom in staat om dit jaar een aantal videodeterminaties samen te stellen en daarmee het aantal volledige plantenpaspoorten mèt determinatievideo en illustratieve fotocarrousel uit te breiden. De plantensoorten die onlangs zijn toegevoegd zijn Biezenknoppen, Veldsalie, Voederwikke, Doornappel, Wilde gagel, Vijfdelig kaasjeskruid en Citroengele honingklaver.
Ze kunnen nu bekeken worden en de bezoeker van Flora van Nederland kan zijn kennis van onze inheemse flora weer verder uitbreiden en verdiepen. Het wordt natuurlijk helemaal leuk, als je de planten later bij het wandelen ook herkent in de veldsituatie en bijvoorbeeld zelf een kunt proberen om als een soort bestuiver op te treden als je een Veldsalie gevonden hebt. Het trucje met een grasspriet dat gedemonstreerd wordt in de video van de Veldsalie maakt op iedereen indruk. Vooral voor kinderen is dit een eye-opener, want wat is er nou leuker dan de vindingrijke mechanismen te leren kennen die planten hebben ontwikkeld om insecten als bijen en hommels te gebruiken voor hun voortplanting.
Een woord van dank aan het Hugo de Vriesfonds en het Elisabeth Strouvenfonds is zeker op zijn plaats, want zonder deze financiële ondersteuning was het niet mogelijk geweest om weer een serie plantenpaspoorten samen te stellen en te publiceren.

Bijgewerkt door Maurice Martens, 21 mei 2019 © Flora van Nederland.