Bovenstaande foto is van Gewoon reukgras

De Grassenfamilie of Poaceae is een grote familie met veel plantengeslachten en -soorten. Daaronder bevindt zich een groot aantal belangrijke voedingsgewassen, zoals onze granen en Maïs. De mens heeft dan ook al vroeg in zijn culturele geschiedenis geleerd hoe deze gewassen gecultiveerd kunnen worden en zij vormen de basis van activiteiten van de landbouwende mens sinds meer dan 10.000 jaar.

Ga verder naar de vele soorten uit de grassenfamilie

Bloeiende grassen zijn heel goed te herkennen aan een aantal kenmerken die goed zijn waar te nemen. De bloeistengels of halmen hebben altijd knopen op de plek waar een bladschede met bladschijf is aangehecht aan de stengel. Die knopen kun je voelen door met je vingers over de halm van een gras te wrijven. Bij een enkel gras, zoals Pijpestrootje, moet je de knoop heel ver beneden vlak bij de ondergrondse delen zoeken. De bladeren van de grassen staan in rijen boven elkaar aan de stengel gegroepeerd. Het zijn lange smalle, zogenaamde lijnvormige bladeren. Op de overgang van bladschede naar bladschijf vind je een vliezig tongetje of een reeks haren.

Er zijn twee duidelijk verschillende typen bloeiwijzes bij de Grassen te herkennen: aren en pluimen. Bij aren staan de afzonderlijke grasbloemen direct op de spil of aaras ingeplant. Ook kunnen pakketjes van bloemen, zogenaamde aartjes, direct staan ingeplant op de aaras. Tijdens de bloei buigen deze wat naar buiten zodat er ook wel van een aarpluim wordt gesproken. Pluimen zijn tijdens de bloei wijduitstaande vertakte bloeiwijzen waardoor de pakketjes met bloemen, de aartjes, vrij uitgespreid in de lucht staan, wat gunstig is voor de afgifte van stuifmeel of pollen aan de wind. Grasbloemen zijn tweeslachtig en hebben meestal drie meeldraden die naar buiten gestoken worden en op het vruchtbeginsel staat een stijl met twee veervormige stempels, waarmee pollen uit de lucht wordt gezeefd. Om een grasbloem staan twee kroonkafjes en aan de voet van een aartje meestal twee kelkkafjes.

Bekijk de vele grassen en leer ze te onderscheiden.

Aangepast op 14 juni 2024