In 1914, stierf Eli Heimans. Hij was samen met de in Maastricht geboren Jac. P. Thijsse, beroemd van de Verkade albums, de schrijver van de eerste druk in 1899 van de beroemde Geïllustreerde Flora van Nederland.

Menig liefhebber van de natuur kent deze handige flora met determinatiesleutels en veel wetenswaardigheden van onze wilde planten en hun bezoekers. Voor de volgende drukken sloot Heinsius bij dit tweemanschap aan. Bij alle beschrijvingen in Flora van Nederland wordt in het label naslaginformatie verwezen naar onder meer deze Geïllustreerde Flora.

Flora van Nederland met zijn moderne aanpak van videodeterminaties is mede geïnspireerd op het werk van deze grote biologen die er naar gestreefd hebben natuuronderricht in de scholen van de grond te krijgen. Zuid-Limburg herbergt veel bijzondere planten zoals Brede wespenorchis en Hondskruid.

Geschreven door Maurice Martens, © Foto’s Flora van Nederland