De naamgeving van planten kan soms verwarrend zijn. Veel namen zijn gebaseerd op de vorm of functie van een plant en daar zit vaak wat overlap in.

Een voorbeeld. Links op de foto ziet u Bosrank (Clematis vitalba) terwijl rechts Heggenrank (Bryonia dioica) staat afgebeeld. Uit de naam is af te leiden dat beide soorten klimmende soorten zijn. Met ranken, uitlopers waarmee de plant zich kan vastgrijpen aan andere stengels en takken, banen de beide soorten zich een weg door het struweel. Hoewel de naam anders doet vermoeden, zijn de twee soorten geen familie van elkaar. Waar Bosrank uit de Ranonkelfamilie (Ranunculaceae) afkomstig is, is Heggenrank familie van de komkommers (Cucurbitaceae). De verschillen zijn, naast de vorm van het blad, ook goed te zien in de vorm van de bloemen.

Tekst en foto door Nils van Rooijen, 16 september 2018, © Flora van Nederland