De tijd van de orchideeën komt er weer aan. In heel Nederland komen soorten van dit bijzondere geslacht voor, maar met name Zuid-Limburg staat bekend om de rijkdom aan zeldzame orchideeënsoorten. 

Over het algemeen worden orchideeën als zeldzaam of bijzonder beschouwd en dit komt omdat bijna alle soorten de laatste decennia flink onder druk hebben gestaan en nog steeds worden veel orchideeën bedreigd in Nederland. De grote boosdoener is de vermesting. Orchideeën houden doorgaans niet van een teveel aan voedingsstoffen en worden al snel weggeconcurreerd door plantensoorten die goed om kunnen gaan met grote hoeveelheden meststoffen, denk maar aan de Grote brandnetel (Urtica dioica) of Gewone braam (Rubus fruticosus). Het gebuik van kunstmest, intensieve landbouw, maar ook uitlaatgassen en industrie verrijken de Nederlandse bodem continu met stikstoffen en fosfaten en daar hopen deze stoffen zich op.

Echter op sommige plekken waar er minder vermesting optreedt, zoals in de kustduinen of op plekken waar de stoffen weinig kans krijgen om zich op te hopen, zoals in de ondiepe kalkrijke bodems van Zuid-Limburg, zijn de omstandigheden perfect voor orchideeën. Op de foto dan ook een prachtige Purperorchis (Orchis purpurea) in het Gerendal. Overigens is de Purperorchis niet overal even purper van kleur, even verderop staat een witte variant in de voedselarme kalkrijke bodem.

Tekst door Nils van Rooijen, foto door Arjan de Jong, 15 mei 2018, © Flora van Nederland