De soort van vandaag is heel bescheiden. Dit is in tegenstelling tot de "Leeuwenstaart", Hartgespan, de Grote kattenstaart (Lythrum salicaria). Hoewel, meer bescheiden?

De soort fleurt nu overal de slootkanten op met grote aren felroze bloemen. Maar ook op andere vochtige plekken is de plant moeilijk mis te lopen. De felroze kleur is de reden van de naam Lythrum, dat 'bloedvergieten' betekent. De kleurstof zit ook in de stengels van de planten dit werd vroeger dan ook gebruikt als rode wolverf.  Hoewel de plant hier overal voorkomt, zorgt de soort hier nergens voor problemen. In Noord-Amerika en zelfs Nieuw Zeeland vormt de Grote Kattenstaart een ware pest en verdringt de plant andere inheemse soorten die de competitie niet aankunnen.

Tekst en foto door Nils van Rooijen, 11 juli 2018, © Flora van Nederland