Video Determinatie

Associatie van Veelwortelig kroos - Lemno-Spirodeletum polyrhizae

De gemeenschap van Veelwortelig kroos vormt een al of niet gesloten, van boven heldergroen gekleurd, plat op het water drijvend, een- of tweelagig, soortenarm vegetatiedek. Aan de onderkant vallen de donkerrode kleur en de dichte wortelbundels op.
Klik op een foto voor kenmerk met uitleg:
Verspreidingskaart
Ecologische parameters

De associatie vormt duurzame pioniergemeenschappen in matig tot zeer voedselrijk, stilstaande of langzaam stromend, zuurstofarm, fosfaat- en ammoniakrijk, zoet water. De voedselverrijking kan een menselijke oorsprong hebben (sloten, vaarten, drinkpoelen, lozingspunten), maar kan ook het gevolg zijn van rotting van bladeren. Het neutrale tot basische water is in het algemeen dieper (tot 1,5 m) dan in de Associatie van Bultkroos en Wortelloos kroos.

De associatie heeft in Europa een grote verspreiding en wel van West-Frankrijk tot Griekenland en Roemenië en van Noord-Spanje tot Zuid-Zweden. In Nederland is de associatie de afgelopen decennia sterk toegenomen en is tegenwoordig zeer algemeen, vooral in het laagveengebied en in het gebied van de grote rivieren.

Het gewoonlijk dominante Veelwortelig kroos en de tegenwoordig zeer zeldzame Kleine kroosvaren zijn kensoorten. Verder komen Klein kroos en Puntkroos frequent voor. Naast de klasse- en verbondskensoorten Bultkroos en Wortelloos kroos komen als belangrijkste begeleiders andere drijvende waterplanten als Kikkerbeet en ondergedoken planten als Grof hoornblad en Smalle waterpest voor.

In de plantenassociatie 'Associatie van Veelwortelig kroos' komen de volgende plantensoorten voor:

Schaminée, J., Sýkora, K., Smits, N. en Horsthuis, M., 2010, Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland, KNNV Uitgeverij Veldgids nr 25, pp. 80.