Twee soorten Guldenroede vallen door hun opmerkelijke pluimvormige bloeiwijze met daarin kleine hoofdjes met gele composietenbloemetjes op tijdens hun bloei in de zomer tot herfst. Het gaat dan om de Late en zoals we hier laten zien de Canadese guldenroede, Solidago canadensis Ait. Deze bloeit nog wat later dan de Late guldenroede namelijk pas vanaf begin augustus.

De planten zijn te vinden op ruderale plaatsen en in ruigten. Ze zijn in Europa ingevoerd uit Noord Amerika en het zijn zogenaamde neophyten. Met zijn uitlopers kan de plant grote oppervlakken bezetten en uit de uitlopers van de meerjarige plant ontstaan de opstijgende stengels. Er zijn geen aparte rozetten op de grond te zien. De stengel is over de hele lengte behaard, een duidelijk onderscheid met de Late guldenroede die enkel in de bloeiwijze behaard is. Zelfs op de kleinste vertakkingen in de bloeiwijze is de beharing duidelijk. De plant wordt tot 1,5 m hoog.

Bekijk het plantenpaspoort met video