Een exotische soort, dat wil zeggen niet van oorsprong tot onze inheemse flora behorend, is de Amerikaanse vogelkers, Prunus serotina, die ook wel Bospest genoemd wordt.

Amerikaanse vogelkers is in de negentiende eeuw in ons land ingevoerd. Het was de bedoeling om de soort als ondergroei te gebruiken in onze bossen. De soort voelt zich echter zo goed thuis in onze contreien, dat hij zich als een "pest" heeft verspreid in onze bossen, vandaar de naam Bospest die deze soort onder bosbeheerders gekregen heeft. Derhalve is de soort te vuur en te zwaard bestreden, maar momenteel kentert deze mening en begint men in te zien dat besdragende soorten door het voedselgedrag van vogels altijd verbreid worden. Ook op de ondergroei van bossen heeft deze vogelkers een slechte invloed. Het verterende strooisel onder de struiken laat vrijwel geen andere kiemende plant toe, mogelijk via stoffen die door het materiaal worden afgegeven (allelopatie).

Ga verder naar Amerikaanse vogelkers uit de Rozenfamilie

Amerikaanse vogelkers komt onder andere voor in de associatie van Essen-Iepenbos. Ga verder naar de associatie of plantengemeenschap van Essen-Iepenbos.

Met Flora van Nederland door de Nederlandse flora heen. De Nederlandse flora, dat zijn alle wilde en van nature voorkomende plantensoorten, die in ons land te vinden zijn, omvat zo’n 2000 soorten. Deze soorten zijn op wetenschappelijke gronden ingedeeld in 146 families. Flora van Nederland biedt iedereen de mogelijkheid om kennis te maken met de belangrijkste families uit deze reeks aan de hand van plantensoorten die tot die families behoren. Om dit gemakkelijk te maken plaatst de redactie van Flora van Nederland iedere dag een andere plantensoort uit de reeks van soorten die in de website Flora van Nederland te vinden zijn. We kiezen er daarbij voor om de volgorde aan te houden die ook in de wetenschappelijke Flora van Heukels wordt gevolgd. We beginnen daarbij met plantensoorten uit de groep der Wolfsklauwen en Varens en eindigen met plantensoorten uit de groep der Schermbloemachtigen. Iedere dag vind je aldus een andere plantensoort op de homepage van Flora van Nederland en door iedere dag de video van deze plantensoort te bekijken krijg je een prima inzicht in de totale flora en leer je spelenderwijze onze planten kennen.

Een reis door de wilde planten van Nederland. Iedere dag andere determinatievideo’s.

Aangepast op 3 mei 2023