Het rijk geïllustreerde boek ‘Planten van hier’ wil in woord en beeld (> 700 foto's) de verbinding van mens, planten en dieren laten zien; de lezers laten beseffen dat zij een onlosmakelijk onderdeel van een groter geheel zijn en dat hun handelen invloed heeft op dit grotere geheel, ook in hun directe eigen omgeving. Het prachtige boek ‘Planten van hier’ is dan ook bedoeld voor mensen die de kwaliteit van hun leefomgeving willen aanpakken, maar ook als kennis- en inspiratiebron voor groepen en organisaties op het gebied van natuur, landschap en stedelijke omgeving.

Een duurzame leefomgeving heeft een aantoonbaar positief effect op de gezondheid en het welzijn van mensen en is ook in economisch opzicht aantoonbaar van grote betekenis. Het Nederlandse landschap is een cultuurlandschap dat in de loop van duizenden jaren door mensen is vormgegeven. Een landschap waarin iedere vierkante meter steeds meer voor de mens dient op te leveren. Er is nagenoeg geen aandacht en ruimte meer voor de basis van ons land-ecosysteem: instandhouding en stimulering van de bodemkwaliteit (bodemvruchtbaarheid) en van planten van oorspronkelijk inheemse herkomst. Van alle graslanden in Nederland is nu nog maar zo'n 2% tot 3% bloemrijk!
We zullen een werkelijk halt moeten toeroepen aan de verdere achteruitgang, bedreigingen en vernietiging van onze leefomgeving en zelf een reële omslag moeten creëren naar een rijke natuur, naar meer diversiteit, naar een grote soortenrijkdom van flora en fauna. Dit zal alleen werkelijkheid kunnen worden, wanneer er een fundamentele omslag in ons bewustzijn over natuur (en landschap) plaatsvindt en we van daaruit concreet handelen. Willen wij voor onszelf een leefbare habitat behouden, dan moeten wij op een fundamenteel andere manier omgaan met onze verbintenis met flora en fauna. Planten van hier vertelt dit bijzondere verhaal in uiteenlopende hoofdstukken over diverse toepassingsmogelijkheden van inheemse flora, geschreven door specialisten van organisaties als NL Bloeit!, Cruydt-Hoeck, Heem, Het Levend Archief, EURECO, Science4Nature, Vlinderstichting en de universiteiten van Wageningen en Nijmegen. Het voorwoord is geschreven door Hennie Roorda, voorzitter van FLORON.

Het boek is opgebouwd uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in zijn algemeenheid in op het belang en de schoonheid van de inheemse flora. Het tweede deel biedt een overzicht van inheemse planten. Compleet met uitgebreide omschrijving en schitterende afbeeldingen van de plant zelf én van de dieren die afhankelijk zijn van die plant. Het derde deel zet in op de beleidsmatige en praktische vertaling van de inzet van inheemse planten in ons landschap. Hoe pak je dit dan aan als overheid, als boer of particulier? Hoe leg je een bloemweide aan? En op welke bloemen en bijbehorende insecten ga je je richten? En als je eenmaal een kruidenrijke bloemweide hebt gerealiseerd, hoe beheer je die dan?
Voor waterschappen is het hoofdstuk over flora- en faunarijke linten in het landschap een must-read. Dijken en watergangen zijn immers belangrijke onderdelen van de ecologische hoofdstructuur in Nederland. Via deze linten kunnen insecten en planten zich snel verspreiden.
Als de aanwijzingen in dit boek worden opgevolgd, zou het herstel van insectenpopulaties wel eens heel erg snel kunnen gaan!

Tekst Arjan Vernhout 17 december 2019, geactualiseerd  10 april 2023.

Het boek is te bestellen bij onze partner KNNV uitgeverij