In de natuur kenmerkt ieder seizoen zich door een eigen karakter. In het najaar zie je steeds meer vruchten aan bomen en struiken komen. Het is de tijd van de bessen, zoals van de Wilde lijsterbes. Maar ook appels, peren en pruimen rijpen en kunnen geoogst worden. Ook rozenbottels, bijvoorbeeld van de Hondsroos zijn overvloedig in bos- en struweelranden te zien. Opmerkelijk zijn de vruchten van de Gevlekte aronskelk die ook op de bosbodem hier en daar te zien zijn tussen het afvallend blad

Varens zijn eveneens duidelijk in onze natuur te zien. Ook deze voltooien hun cyclus en gaan over tot het produceren van sporen. Paddestoelen, de vruchtlichamen van allerlei schimmelsoorten, die een bijdrage leveren aan de afbraak van afgestorven organisch materiaal, kin je ook tegenkomen. Ook is de voorbereiding op het komende voorjaar al een end op streek. Aan struiken en bomen, Hazelaar, Els en Berk zijn de nieuwe katjes in aanleg al zichtbaar.

Geschreven door Maurice Martens op 25 augustus 2016 © Foto Flora van Nederland