Het standaardwerk over de flora van Nederland voor ecologen, beheerders, studenten en plantenliefhebbers. Deze veldgids is een logisch vervolg op de eerder verschenen Veldgids Plantengemeenschappen. Beschrijft alle verarmde plantengemeenschappen, de romp- en derivaatgemeenschappen in Nederland.

Deze veldgids Rompgemeenschappen geeft een compleet overzicht:

  • Inleiding over romp- en derivaatgemeenschappen
  • Beschrijft 260 Nederlandse romp- en derivaatgemeenschappen, ingedeeld naar biotoop (open water en moerassen; graslanden en heiden; kust en binnenlandse pioniermilieus; ruigten, bossen en struwelen)
  • Helder overzicht van de overkoepelende vegetatieklassen
  • Per gemeenschap een beschrijving van ecologie en voorkomen in Nederland, plus een tabel met soortensamenstelling
  • Met talloze kleurenfoto’s

De laatste exemplaren van deze veldgids! Nu € 17,50 i.p.v. € 42,50 via onze partner KNNV uitgeverij

Eerste plaatsing 20 mei 2021, bijgewerkt op 31 mei 2021