De maand Februari of Sprokkelmaand, is niet alleen de maand waarin je hout bij elkaar sprokkelt voor het stoken van de kachel, de langjarige gemiddelde maximum temperatuur bedraagt in Nederland 6,5 C en is maar net iets meer dan in januari. Maar je kunt ook al genieten van een aantal bloeiende plantensoorten in onze natuur.

Niet alleen soorten die in januari al bloeien vind je bloeiend in deze maand, zoals Hazelaar en Els, maar ook de eerste vroeg-bloeiers uit onze bossen, die we rekenen tot de schaduw flora kunnen bewonderd worden. Ook een soort als Maarts viooltje, die zijn optimum uiteraard in de volgende maand heeft, kun je zeker in een jaar met een niet al te koude winter soms aan het eind van de maand al bloeiend aantreffen in zomen en hagen van rijkere loofbossen. Nog spectaculairder is het Rood peperboompje. In een zacht najaar komt dit zeer zeldzame dwergstruikje soms al in december in bloei.

De herkomst van 'Sprokkel' is niet helemaal duidelijk, maar er is een samenhang met 'rijshout' en ook met Sporkehout, of Frangula aldus, mogelijk (Franck's Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche taal, 1912/1984). 

Ga verder naar onze selectie van een aantal goed herkenbare beginnende bloeiers in februari

Aangepast op 21 januari 2024