Persbericht KNNV

Steeds meer mensen ontdekken hoe belangrijk de natuur is en dat ze er meer over willen weten. Hoe zit een natuurgebied bijvoorbeeld in elkaar en welke soorten komen erin voor? Hoe onderzoek je zo’n gebied en waar moet je dan beginnen? In het ‘Basisboek Veldbiologie’ - hét nieuwe standaardwerk voor natuurliefhebbers, studenten en beginnend veldbiologen - ontdek je er alles over! Vooruitlopend op het boek organiseerden dit voorjaar 12 natuurclubs een tiendelige online cursus ‘Planten en dieren herkennen’. De cursus voorzag in een grote behoefte aan basiskennis en werd met 1600 deelnemers een groot succes.
‘Basisboek Veldbiologie’ nodigt uit om zelf op onderzoek te gaan in de natuur. Je leert hoe je wilde planten en dieren kunt herkennen, hoe een natuurgebied in elkaar zit, maar ook hoe je zelf eenvoudig veldwerk kunt doen. Kortom: het biedt alle basiskennis die je nodig hebt om een goede veldbioloog te worden.

 Het boek bevat een goed gefundeerde inleiding over wat natuur eigenlijk is en op welke manieren je daarover na kan denken en mee om kan gaan. Ook geeft het een overzicht van abiotische factoren, landschappen, grondsoorten en aquatische kringlopen.

De hoofdmoot van het boek wordt gevormd door de soorten. In het boek worden de meest algemene paddenstoelen, mossen, planten, vogels, zoogdieren, insecten, reptielen, amfibieën en vissen behandeld met aandacht voor ecologie en taxonomie maar ook voor hoe je mee kunt doen aan onderzoek en monitoring. Zee, strand en kust worden apart behandeld.

 ‘Basisboek Veldbiologie’ beschrijft (veld)kenmerken, leefwijze, habitat en herkenning en is rijk geïllustreerd met kleurenfoto’s en tekeningen. Dit boek is interessant voor natuurliefhebbers, studenten biologie en beginnend veldonderzoekers.

Deze uitgave is samengesteld ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie en is tot stand gekomen met behulp van expertise van Stichting Anemoon, de Bomenstichting, Bryologische en Lichenologische Werkgroep, EIS kenniscentrum Insecten, Stichting Floron, Nederlandse Mycologische Vereniging, Stichting RAVON, Stichting Rugvin, Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging.

Verkrijgbaar in de boekhandel en via onze partner KNNV uitgeverij

Persbericht KNNV geplaatst op 14 augustus 2021, bijgewerkt op 29 augustus 2021