Nieuwe reeks video's

Wede

Op stenige plaatsen, zoals beschoeiingen van dijken, kun je soms een bijna monoculturele begroeiing vinden van een soort als Wede, Isatis tinctoria. Tijdens de bloei in de tweede helft van de lente en de vroege zomer valt de uitbundige bloei van de gele kruisbloemen van de plantensoort op. Op de tamelijk lange forse stengels staat een vertakte tuil met trossen die uit veel kleine bloemen bestaan. Na de bloei zie je typische vruchten aan kromme stelen hangen in de trossen. Later in de nazomer kleuren deze naar zwart.

Flora journaal

Zink

In Zuid-Limburg zijn veel bijzondere soorten te vinden. De bloemrijke graslanden, vol met zeldzame orchideeën op die voedselarme kalkrijke bodem zijn misschien wel Nederland's meest soortenrijke plekken. Toch is misschien een viooltje dat voorkomt op juist een vervuilde bodem één van de bijzonderste bloeiende planten in Nederland, het Zinkviooltje (Viola lutea subsp. calaminaria). De opvallende gele bloem van het viooltje is te vinden in graslanden die groeien op bodems die al sinds de Romeinse tijd vervuild werden met zink uit de zinkmijnen in Zuid-Limburg, de Ardennen en de Eifel. Een deel van het materiaal werd gestort maar een groot deel werd afgezet door rivieren die stroomde door de Ardennen en de Eifel en daarbij ook zinkhoudende bodems doorsnijden. Ook nu nog is er een aanvoer van zink door de rivieren de Hohn en de Geul. Dit zware metaal is funest voor de meeste plantensoorten maar toch zijn er een paar die zich hebben aangepast aan deze giftige omgeving. Naast het Zinkviooltje is er bijvoorbeeld ook Zinkschapengras (Festuca ovina subsp. guestfalica) te vinden. Al deze soorten zijn verwant aan veel algemenere soorten (zie het geslacht Viola en Festuca) maar hebben toch een ecologische positie weten te veroveren in deze onvriendelijke omgeving. De bijzondere zinkflora wordt echter bedreigd. Niet alleen doordat het milieu schoner wordt maar ook door kruisbestuiving met verwante tuinsoorten, waardoor de zinkflora als het ware genetisch verdund wordt. Hoewel de vervuiling niet gewenst is, zou het toch jammer zijn als deze unieke flora, die alleen in Zuid-Nederland, Oost-Wallonië en West-Duitsland voorkomt, zou verdwijnen.
Tekst door Nils van Rooijen, foto door Arjan de Jong, 25 mei 2015, © Flora van Nederland

Onze plantenwereld dichterbij...

"Complimenten voor de website waar jullie fantastisch de plantensoorten zo beeldend weten te beschrijven. Ik zie overal om mij heen mensen met veel plezier jullie website raadplegen. Groeten Maarten" Reactie mei 2016.
"Ik wijs leerlingen er ook op in het kader van veldwerk en herbarium. Dirk" mei 2016.
"Ik geniet elke dag van de flora om mij heen en ook van de prachtige site Flora van Nederland! Deze helpt mij heel goed bij het herkennen en determineren. Groet Jos" Bezoekerservaring april 2016 .

Flora van Nederland bevat op dit moment 515 paspoorten van planten en gemeenschappen met unieke determinatie video's en duizenden foto's met kenmerken. Help mee om Flora van Nederland samen verder te laten bloeien.
 
 
 

Flora van Nederland is een sectie van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging